Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. January, męczennik
Dziś jest: 19 września 2020

Mazowsze

Blisko 7 milionów z budżetu Mazowsza dla gm. Szydłowiec i Kazanów

czwartek, 09 lipca 2020 12:04 / Autor: Monika Nowakowska
foto: MNowakowska/Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

Samorząd Mazowsza wesprze budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w gminie Szydłowiec oraz sieci wodociągowej w gminie Kazanów w powiecie zwoleńskim. Kwota dofinansowania to ok. 7 mln złotych.

Umowę na dofinansowanie inwestycji kwotą ponad 2 mln 800 tys. złotych podpisali dziś wicemarszałek Rafał Rajkowski i burmistrz Szydłowca Artur Ludew.

Dofinansowanie pozwoli na podłączenie się mieszkańców gminy Szydłowiec do miejskiego systemu oczyszczania ścieków. Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków dla budynków mieszkalnych i usługowo-handlowych w Szydłowcu przy ulicy Książek Stary, Książek Nowy, Książek Majdowski, a tym samym likwidacje istniejących zbiorników bezodpływowych.

- Dziś, każda nowoczesna gmina powinna być skanalizowana i zwodociągowana. Szydłowiec to bardzo dobry przykład gminy, która w rmach instrumentu ważnych inwestycji dla rozwoju województwa mazowieckiego sięga po finansowanie dotyczące kwestii finasowania kanalizacji sanitarnej i realizuje konsekwentnie proces skanalizowania i zwodociągowania całej gminy Szydłowiec - mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski:

- Te pieniądze służą wszystkim mieszkańcom gminy Szydłowiec - mówi burmistrz Artur Ludew. - Nasi mieszkańcy oczekują takich inwestycji, one są dla nas niezbędne - dodaje:

Wartość inwestycji to 4 mln 600 tys. złotych. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Podobne wsparcie z budżetu Mazowsza otrzymała też gmina Kazanów w powiecie zwoleńskim. Dzięki dotacji w wysokości 4 mln złotych, ponad 270 gospodarstw w gminie Kazanów zostanie podłączonych do sieci wodociągowej. Mieszkańcy uzyskają dostęp do dobrej jakościowo wody.

Umowy na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski i wójt gminy Kazanów Teresa Pancerz–Pyrka.

– Instrument zadań ważnych stworzyliśmy z myślą o wszystkich tych samorządach, które nie są w stanie same zrealizować niezbędnych inwestycji. To realna pomoc dla samorządów, a potrzeby nadal są duże – mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Wielu mieszkańców gminy Kazanów ma problem z dostępem do dobrej jakościowo wody. Wysychające studnie, zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych – to problemy, z którymi społeczność sołectw z tego terenu boryka się na co dzień. Gmina ponosi znaczne obciążenia związane z konserwacją i naprawą istniejącej już sieci wodociągowej i 3 stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, które już się wyeksploatowały i wymagają coraz większych nakładów finansowych. Nowa sieć wodociągowa będzie mierzyła ponad 21 km. Wartość inwestycji to ponad 7,6 mln zł. Planowany okres realizacji: 2020–2022.

Dodatkowe pieniądze z budżetu województwa dla gminy Kazanów płyną również na inwestycje w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych (70 tys. zł na przebudowę drogi gminnej dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych w miejscowości Kroczów Większy), Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020 (50 tys. zł zakup i montaż elementów oświetlenia ulicznego dróg w miejscowościach: Kazanów, Kowalków–Kolonia, Niedarczów Dolny–Kolonia, Niedarczów Górny–Kolonia i Zakrzówek–Wieś) oraz remont strażnic OSP (20 tys. zł).