Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: święci męczennicy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze
Dziś jest: Wtorek, 24 listopada 2020

Radomskie

Wyraźny wzrost bezrobocia w ostatnich miesiącach w Radomiu i powiecie radomskim

piątek, 24 lipca 2020 10:01 / Autor: Radosław Mizera
foto: Elchinator/pixabay
Radosław Mizera

Od początku wystąpienia epidemii koronawirusa liczba bezrobotnych w Radomiu wzrosła o ponad 12%, zaś w powiecie o ponad 8% - informuje Powiatowy Urząd Pracy. W miesiącu lipcu do urzędu pracodawcy zgłosili 360 wolnych miejsc pracy.

Tylko w ciągu ostatnich kilku tygodni w urzędzie pracy zarejestrowało się 1 220 osób. - Analizując okres od końca lutego do dnia 20 lipca, zarówno w Radomiu jak i powiecie radomskim, obserwujemy wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych - mówi Sebastian Murawski, zastępca dyrektora radomskiego pośredniaka.

Dyrektor Murawski dodaje jednak, że w ostatnim czasie 971 osób utraciło status bezrobotnego. Główną przyczyną wyłączeń z ewidencji było podjęcie zatrudnienia. Z powodu podjęcia pracy w miesiącu lipcu wyrejestrowano 722 osoby. W grupie osób podejmujących pracę 607 to ci bezrobotni, którzy podjęli zatrudnienie niesubsydiowane (pracę stałą lub okresową). Natomiast 115 osób skorzystało z zatrudnienia subsydiowanego (refundowanego ze środków, jakimi dysponuje urząd pracy).

Na koniec maja 2020 r. stopa bezrobocia w powiecie radomskim wynosiła 17,9% a w Radomiu 12,1%.