Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: święci męczennicy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze
Dziś jest: Wtorek, 24 listopada 2020

Końskie

Są środki na aktywizację koneckiego rynku pracy

piątek, 24 lipca 2020 12:10 / Autor: Radosław Mizera
foto: StartupStockPhotos/pixabay
Radosław Mizera

Pieniądze zostaną przeznaczone na staże, prace interwencyjne, szkolenia i roboty publiczne.

1,6 mln złotych otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Końskich na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 822 tys. zł zostanie przeznaczone na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, szkolenia). Podobna kwota zostanie przeznaczona również na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia. Dlatego też Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłosił nabór wniosków do wyczerpania limitu środków finansowych.