Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: święci męczennicy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze
Dziś jest: Wtorek, 24 listopada 2020

Końskie

Wsparcie finansowe dla powiatu koneckiego

środa, 29 lipca 2020 15:27 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

220 tysięcy złotych otrzymało starostwo powiatowe w Końskich na organizację wypoczyunku wakacyjnego dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Wsparcie dla całego województwa świętokrzyskiego wyniosło ponad 4 mln 200 tys. złotych.

Środki na ten cel przekazało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odbiorcami wsparcia są powiaty i samorząd województwa, jako jednostki odpowiedzialne za organizację placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Do powiatu koneckiego, z tych środków, trafi prawie 220 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do realizacji zadań w trybie zdalnego nauczania (m.in. sprzętu komputerowego i oprogramowania) oraz zakupu środków ochrony indywidualnej i do bezpośredniej walki z epidemią (w tym do organizacji miejsc kwarantanny).

Dofinansowanie dla domów pomocy społecznej w całej Polsce sięgnie 30 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na wsparcie w czasie epidemii koronawirusa bieżącej działalności.