Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: święci męczennicy Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze
Dziś jest: 20 września 2020

Mazowsze

Kolejne Fundusze Europejskie do zdobycia

środa, 05 sierpnia 2020 10:14 / Autor: Kamil Zapora
ilustracja, fot. martaposemuckel/Pixabay.com
Kamil Zapora

Już w sierpniu o bezzwrotne dotacje mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa (w tym samozatrudnieni) oraz małe firmy działające w branżach: turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej, wystawienniczo-targowej i artystycznej dotknięte skutkami epidemii COVID-19. Wciąż trwają jeszcze inne konkursy.

Pomoc dla branży turystycznej

Bezzwrotne dotacje przeznaczone są dla mikroprzedsiębiorstw (w tym samozatrudnionych) i małych firm prowadzących, jako przeważającą, działalność związaną z turystyką, zakwaterowaniem, organizacją targów, wystaw i kongresów, gastronomią, a także przedstawieniami artystycznymi.

Dofinansowanie obejmie zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa przez maksymalnie 3 miesiące. Firmy będą mogły przeznaczyć dotacje na m.in.: wynagrodzenia pracowników, pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych, pokrycie zobowiązań handlowych, zaległych faktur, kosztów użytkowania infrastruktury czy zakupu towarów. Konkurs trwa do 7 sierpnia.

Jednak to nie wszystko. Mikro, małe i średnie firmy, w tym start-upy mogą ubiegać się o pożyczki na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Natomiast aż do 2 listopada można starać się o fundusze europejskie na budowę ścieżek i rozwój infrastruktury rowerowej. Projekty będą realizowane na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, czyli w Warszawie i 39 okolicznych gminach. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na budowę i przebudowę infrastruktury rowerowej, tak aby ułatwić mieszkańcom korzystanie z niezmotoryzowanego transportu.

Nawet milion złotych na zabytki

Fundusze europejskie wspierają też odnowę zabytków, zwłaszcza tych znajdujących się w najgorszym stanie. Wszystko po to, aby odzyskały dawny blask i stały się miejscami ważnymi dla mieszkańców. Wsparcie jednego projektu może wynieść do 1 miliona złotych. Pomoc obejmie miejsca wpisane do rejestru zabytków, uznane za pomniki historii, chronione miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a także parki kulturalne. O środki mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły, parki narodowe i krajobrazowe, ale też jednostki sektora finansów publicznych i spółki prawa handlowego. Konkurs potrwa do 31 sierpnia.

I 4 mln na termomodernizacje

Do 31 sierpnia można także starać się o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, np. urzędów, szkół, szpitali. Pierwszeństwo w wyścigu o wsparcie mają projekty kompleksowe, czyli zakładające głęboką modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Wsparcie jednego projektu wyniesie do 4 milionów złotych. O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządy, ich jednostki organizacyjne, placówki medyczne, instytucje kultury, uczelnie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), kościoły i organizacje pozarządowe.

O Fundusze Europejskie można ubiegać się również na: doradztwo zawodowe, rozwój usług społecznych, czy rewitalizację przestrzeni publicznych.

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.