Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: święci męczennicy Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze
Dziś jest: 20 września 2020

Mazowsze

Więcej czasu na złożenie wniosku na termomodernizację budynków!

piątek, 14 sierpnia 2020 09:10 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: MJWPU
Elżbieta Warchoł

Aż do 31 października potrwa konkurs o dofinansowanie z Unii Europejskiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią COVID-19 i spowodowanymi nią trudnościami w przygotowaniu projektów. Oznacza to dwa miesiące więcej czasu na ubieganie się o fundusze europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Pula środków na ten cel wynosi ponad 17 milionów złotych.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej przeznaczone zostanie na projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, np. urzędów, szkół, instytucji kultury czy placówek medycznych. W szczególności preferowane będą działania kompleksowe, obejmujące głęboką modernizację energetyczną, również z możliwością wymiany źródeł ciepła i instalacją odnawialnych źródeł energii. Jakie prace będzie można sfinansować? Roboty i materiały budowlane, dostawy, prace termomodernizacyjne, a także montażowe czy instalacyjne. Obiekty muszą być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dlatego pomoc finansowa obejmie również koszty usunięcia zbędnych barier architektonicznych. Dofinansowanie projektu może wynieść do 4 milionów złotych.

O dofinansowanie w konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych mogą ubiegać się m.in.: samorządy, ich związki i stowarzyszenia, samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, podmioty medyczne posiadające kontrakt z NFZ, instytucje kultury, szkoły wyższe, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y, kościoły i związki wyznaniowe, a także organizacje pozarządowe.2.O czym trzeba pamiętać?3.Warunkiem dofinansowania projektu będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które wykorzystane zostaną do sprawdzenia poziomu oszczędności energii i wynikających z nich oszczędności finansowych. Będzie to też źródło informacji o działaniach mających zwiększyć efektywność energetyczną budynku. Wymiana urządzeń grzewczych może stanowić jedynie element projektu, a ich dofinansowanie będzie możliwe pod warunkiem zapewnienia znacznego spadku emisji zanieczyszczeń (co najmniej 30 procent w przypadku zmiany spalanego paliwa).

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Za ogłaszanie konkursów o dotacje odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Za zarządzanie pożyczkami odpowiada Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gdzie szukać informacji o konkursach o unijne dofinansowanie? kontakt z ekspertami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na Mazowszu. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne zachęcamy do korzystania z konsultacji telefonicznych oraz e-mailowych. Informacje o godzinach pracy Punktów oraz dane kontaktowe znajdują się w zakładce Punkty informacyjne. monitorowanie na bieżąco aktualizowanych informacji na stronie www.funduszedlamazowsza.eu oraz na profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Twitter. Jesteśmy również dostępni na portalach LinkedIn, YouTube oraz Instagram. newsletter funduszy europejskich dla Mazowsza (m.in. najważniejsze informacje o konkursach i dofinansowanych projektach), a także do systemu powiadomień o aktualnych naborach.

(Źródło: Wydział Informacji i Promocji Funduszy Europejskich Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych)