Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewica
Dziś jest: Środa, 25 listopada 2020

Końskie

Wszyscy mieszkańcy mogą zdecydować w sprawie przyszłości Świętokrzyskiego

czwartek, 20 sierpnia 2020 09:43 / Autor: Weronika Chochoł
fot. swietokrzyskie.pro
Weronika Chochoł

Inteligentna gospodarka, przyjazny dla środowiska region, wspólnota czy sprawne zarządzanie - to niektóre strategiczne cele rozwoju regionu. Na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach zainaugurowano cykl konsultacji społecznych projektu Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

W pierwszym spotkaniu na temat kierunków rozwoju regionu wzięło udział blisko 200 osób: m.in. wicemarszałek Renata Janik, przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, radni Sejmiku, profesor Aleksander Noworól, ekspert w planowaniu strategicznym i operacyjnym dla sektora publicznego, świętokrzyscy parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów w regionie: prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, przedstawiciele uczelni, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy regionu.

– Prace nad strategią trwają od 2019 roku. Będzie ona organizowała działania samorządu województwa i partnerów w najbliższych latach. Będzie miała bezpośredni wpływ na politykę regionu, w tym na kształt Regionalnego Programu Operacyjnego na okres 2021-2027 – mówił marszałek Andrzej Bętkowski. – Projekt strategii Zarząd Województwa przyjął 29 lipca 2020 roku w celu skierowania go do konsultacji społecznych. Tryb pracy nad dokumentem miał charakter społeczno-ekspercki. Powołany został zespół i grupy robocze. W skład gremiów weszli przedstawiciele: samorządów lokalnych, administracji rządowych, środowisk naukowych, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych. Zapewnione zostało wsparcie naukowe profesora Aleksandra Noworóla, eksperta do spraw rozwoju regionu – dodał marszałek.

Strategia jest spójnym planem działania w perspektywie najbliższych 10 lat. Projekt dokumentu nakreśla wizję i misję rozwoju regionu ze strategicznymi celami, którymi są:

  • Inteligentna gospodarka i aktywni ludzie
  • Przyjazny dla środowiska i czysty region
  • Wspólnota i bezpieczna przestrzeń, które łączą ludzi
  • Sprawne zarządzanie regionem

Do konsultowania projektu zaproszeni są mieszkańcy regionu oraz wszyscy, którym rozwój województwa nie jest obojętny.

– Dzięki tym konsultacjom będziemy mogli opracować dokument szczególny, który wskaże nam kierunki rozwoju. To nie sztuka napisać mądrą strategię, lecz sztuką jest przyjąć takie formy działalności, aby ją skutecznie zrealizować. A na horyzoncie mamy dwa cele: natychmiastowe powstrzymanie depopulacji oraz zdecydowane podniesienie naszego udziału w produkcie krajowym brutto. To są dwie rzeczy, które będą wyznaczać rozwój regionu oraz życia jego mieszkańców – mówił przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś.

Spotkanie dla podmiotów z powiatów skarżyskiego i koneckiego odbędzie się we wtorek, 25 sierpnia o godz. 10.00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Szczegółowy harmonogram konsultacji jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.