Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewica
Dziś jest: Środa, 25 listopada 2020

Radomskie

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Skaryszewa

wtorek, 25 sierpnia 2020 14:34 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Głosowanie poprzedziła debata nad raportem stanie gminy Skaryszew za 2019 rok. Było to zdalne posiedzenie Rady Miejskiej. - Dziękuję i obiecuję dalej pracować najlepiej jak potrafię na rzecz naszej małej ojczyzny - powiedział Dariusz Piątek, burmistrz miasta i gminy Skaryszew.

W trakcie obrad Rady Miejskiej burmistrz Piątek podsumował swoją działalność w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, a także aktualny stan gminy Skaryszew na wszystkich polach działalności w roku 2019. Informował też o najważniejszych inwestycjach, wydarzeniach kulturalnych, stanie edukacji, ochronie zdrowia i pomocy społecznej, gospodarce odpadami i infrastrukturze drogowej, jednakże największe zainteresowanie dotyczyło zrealizowanych projektów.

Rada Miejska w Skaryszewie przyjęła przedstawiony Raport o stanie Gminy Skaryszew za 2019 r., i jednogłośnie udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Skaryszewa, Dariuszowi Piątkowi.

Następnie radni głosowali nad absolutorium, które poprzedzone było rozpatrzeniem sprawozdania i oceny z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skaryszew za rok 2019. Sprawozdanie budżetowe pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna Rady Miejskiej w Skaryszewie, a jej przewodniczący Krzysztof Chojnacki złożył wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi. Również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Radni Rady Miejskiej w Skaryszewie ponowienie jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.

- Dziękuję i obiecuję dalej pracować najlepiej jak potrafię na rzecz naszej małej ojczyzny. To był udany rok. Rok dobrego dialogu i współpracy zarówno z jednostkami samorządu terytorialnego, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego i Wojewodą Mazowieckim, jak również z mieszkańcami. Gmina Skaryszew i jej sukces to sprawa nas wszystkich. Dziękuję również mieszkańcom za motywowanie nas do osiągania jeszcze lepszych wyników – powiedział burmistrz Skaryszewa, Dariusz Piątek.