Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewica
Dziś jest: Środa, 25 listopada 2020

Końskie

W Skarżysku o strategii województwa

środa, 26 sierpnia 2020 10:59 / Autor: Marcin Prejs
fot. www.swietokrzyskie.pro/
Marcin Prejs

W Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie w ramach prowadzonych konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Wzięli w nim udział samorządowcy, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy powiatów skarżyskiego i koneckiego.

Konsultacje społeczne projektu Strategii, przygotowanej we współpracy z ekspertami, będą się odbywać do 30 września 2020 r. Do tego czasu swoje uwagi mogą zgłaszać mieszkańcy województwa, jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy.

W spotkaniu zorganizowanym w skarżyskim Miejskim Centrum Kultury uczestniczył poseł Krzysztof Lipiec. – Ważna dla nas wszystkich, dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego jest wspólnota interesów, określenie tego, w jakim kierunku chcemy rozwijać naszą małą ojczyznę. Powinniśmy pamiętać o historii, o tradycji ziem Centralnego Okręgu Przemysłowego, silnie związanego z przemysłem metalurgicznym, hutnictwem, nie zapominajmy jednak również o potencjale wynikającym z natury, myśli naukowo-technologicznej i o potencjale ludzkim – podkreślał poseł Krzysztof Lipiec. – Strategia regionu jest niezwykle istotna. Ważne dla włodarzy województwa jest państwa zdanie, by wspólnie stworzyć dokument, warunkujący naszą przyszłość i umożliwiający sprawniejsze sięganie po zewnętrzne środki finansowe na inwestycje.

O zasadach konstruowania i priorytetach przy tworzeniu strategii regionalnych mówił ekspert, szef zespołu tworzącego dokument, prof. Aleksander Noworól, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. – Opracowując strategie związane z rozwojem określonych regionów skupiamy się na obszarach geograficznych i tematycznych. Ważne jest, by wspólnie wybrać i zatwierdzić istotne dla określonego terenu i jego mieszkańców priorytety,ważne ze względów historycznych, ekonomicznych, społecznych, które zagwarantują rozwój. Definiujemy więc słabe i mocne strony podkreślając, jak bardzo ważne jest, by szybko i skutecznie sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym, obecnej sytuacji epidemicznej, prawdopodobnemu kryzysowi ekonomicznemu, uwarunkowaniom politycznym, demograficznym, klimatycznym – mówił prof. Aleksander Noworól.

W spotkaniu w Skarżysku wziął udział m.in. burmistrz Końskich Krzysztof Obratański. Zwraca on uwagę, że konecki samorząd już wcześniej w ramach przygotowania do budowania nowej strategii rozpoczął współpracę z innymi miastami z północnej części województwa świętokrzyskiego. Efektem tych działań było podpisanie porozumienia o współpracy miast północy między Ostrowcem Świętokrzyskim, Starachowicami, Skarżyskiem-Kamienną i Końskimi. Miasta te łączy tradycja przemysłowa, ale także wspólne przedsięwzięcia i wyzwania. Dlatego też samorządy wnioskowały wprowadzenie pojęcia miast północy do powstającej strategii. Na spotkaniu w Skarżysku przedstawiona została informacja, że faktycznie takie pojęcie zostało wpisane do strategii. Co to daje? – Mamy możliwość, żeby w oparciu o odrębne instrumenty finansowe dla naszych indywidualnie określonych potrzeb uzyskać dalej idące wsparcie – mówi Krzysztof Obratański. Zaznacza równocześnie, że inicjatywa miast północy rozrosła się już do 11 podmiotów.

Burmistrz podniósł również kwestię wpisania do strategii przemysłu metalurgicznego, niegdyś wiodącego w powiecie koneckim, na listę inteligentnych specjalizacji. Umożliwi to przedsiębiorcom skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych. Krzysztof Obratański uważa, że warto byłoby umieścić w strategii również konkretny zapis regulujący gospodarkę odpadami.