Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: św. Wolfgang, biskup
Dziś jest: Sobota, 31 października 2020

REGION

Rusza pomoc dla rolników dotkniętych kryzysem COVID-19

czwartek, 03 września 2020 12:11 / Autor: Monika Nowakowska
Monika Nowakowska

Rolnicy szczególnie dotknięci kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa mogą liczyć na pomoc - od środy, 9 września Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie wsparcia finansowego.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek na dzień 1 marca był posiadaczem co najmniej:

a) 3 samców - bydła domowego, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub

b) 3 krów - samic typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące lub

c) 10 owiec domowych, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy lub

d) 5 kóz - samic, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy lub

e) 1 świni i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

Ze wsparcia skorzysta też rolnik lub jego małżonek, który do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r. lub według stanu na dzień 1 marca prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk lub według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

a) kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub

b) gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub

c) indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

oraz w okresie od 15 marca do 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych lub w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

a) szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub

b) tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro.

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl <http://www.arimr.gov.pl> , pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Wnioski przyjmowane będą do 30 września.