Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJOWA POCZTA MARKA SIEROCKIEGO
Marek Sierocki
Patron dnia: bł. Dominik Collins, męczennik
Dziś jest: Piątek, 30 października 2020

Końskie

Finansowe wsparcie dla DPS-ów w Rudzie Pilczyckiej i Końskich

wtorek, 08 września 2020 19:13 / Autor: Weronika Chochoł
fot. konecki.powiat.pl
Weronika Chochoł

Ponad półtora miliona złotych trafiło do domów pomocy społecznej w Rudzie Pilczyckiej i Końskich w ramach projektu „Bezpieczna Przyszłość” współfinansowanego ze środków unijnych. 

Umowa na realizację projektu podpisana została pomiędzy województwem świętokrzyskim a powiatem koneckim. 

Przewidziane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Celem projektu jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii oraz ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem.

Beneficjentami projektu są Domy Pomocy Społecznej: „Cichy Zakątek” w Końskich i „Etola” w Rudzie Pilczyckiej, których organem prowadzącym jest powiat konecki. Przyznane wsparcie wynosi 1 562 017,20 zł. Do DPS „Etola” w Rudzie Pilczyckiej trafi 703 764,98 zł, a do DPS "Cichy Zakątek” w Końskich - 858 252,22 zł. 

W ramach grantu przewiduje się szereg działań podejmowanych przez placówki. Dzięki pieniądzom będą one mogły zapewnić tymczasowe miejsca do izolacji poza szpitalem, w których mieszkańcy DPS, skierowani przez lekarza będą przebywać na czas leczenia. Będzie można również zapewnić wspomnianym podopiecznym należytą opiekę medyczną oraz kompleksową usługę pobytową, w tym: nocleg, wyżywienie, sprzątanie itp. (w przypadku, gdy izolacja odbywa się poza budynkiem DPS). Do takich miejsc mogliby być kierowani na okres co najmniej 14 dni także nowo przyjęci mieszkańcy DPS.

W ramach środków będzie można również uregulować koszty dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy sprawowaniu opieki i wsparcia nad mieszkańcami DPS w związku z zagrożeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej.Pieniądze przewidziane są również na zakup usług związanych z walką i przeciwdziałaniami COVID-19 np.: umożliwienie zmiany organizacji pracy w DPS (7/7), w tym: nocleg, wyżywienie, zakup niezbędnego wyposażenia miejsc noclegowych dla pracowników DPS. zapewnienie miejsc pobytu wytchnieniowego poza budynkiem ośrodka dla pracowników DPS. Pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup środków ochrony indywidualnej, sprzętu i wyposażenia czy testów na COVID-19.

Projekt realizowany będzie w formule grantowej do końca października.