Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: św. Klemens I, papież i męczennik
Dziś jest: Poniedziałek, 23 listopada 2020

REGION

Trwają poszukiwania Mazowieckiej Lady D. Ruszył konkurs dla kobiet z niepełnosprawnościami

poniedziałek, 21 września 2020 09:40 / Autor: Weronika Chochoł
fot. mcps.com.pl
Weronika Chochoł

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie zaprasza do udziału w konkursie "Mazowiecka Lady D.". Jego celem jest uhonorowanie kobiet wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promocja ich postaw na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami, a także zwiększenie świadomości społecznej na temat wkładu kobiet z niepełnosprawnościami w rozwój gospodarczy i społeczny Mazowsza.

Konkurs Lady D. im. Krystyny Bochenek znany jest z południowej Polski, gdzie w 2002 roku został zainicjowany przez Marka Plurę - senatora X kadencji, polskiego polityka, psychoterapeutę, a przede wszystkim działacza społecznego. W ubiegłym roku Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej uruchomiło mazowiecką edycję konkursu.

Tytuł honorowy „Lady D.” (od angielskiego: Lady Disabled, czyli Dama Niepełnosprawna) otrzymują aktywne w różnych sferach życia kobiety z niepełnosprawnościami.

W konkursie mogą brać udział kobiety mieszkające w województwie mazowieckim, które działają na rzecz aktywnego życia osób z niepełnosprawnościami. Głównym celem konkursu jest uhonorowanie kobiet wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promocja ich postaw na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. Chodzi również o zwiększenie świadomości społecznej na temat wkładu kobiet z niepełnosprawnościami w rozwój gospodarczy i społeczny Mazowsza. W konkursie wyróżnione zostaną kobiety szczególnie zaangażowane w realizację celów konkursu, które działają na terenie województwa mazowieckiego.

Konkurs odbędzie się w 6 kategoriach - pięć pierwszych przeniesionych będzie z konkursu w Katowicach, szósta wprowadzona została przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej:

  1. „Dobry Start” – kategoria dla dziewcząt i kobiet w wieku od 15 do 26 lat działających w różnych obszarach życia społecznego
  2. „Kultura i Sztuka” – kategoria dla kobiet działających w obszarze kultury i sztuki
  3. „Sport” – kategoria dla kobiet działających w obszarze sportu
  4. „Życie Społeczne” – kategoria dla kobiet działających w organizacjach pozarządowych lub instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnych i ich mieszkańców,lub przedsięwzięć społecznie użytecznych
  5. „Życie Zawodowe” – kategoria dla kobiet pracujących zawodowo, w tym na rzecz osób wykluczonych lub przedsięwzięć społecznie użytecznych
  6. „Przyjaciółka Osób z Niepełnosprawnościami” – kategoria specjalna dla kobiet pełnosprawnych, podejmujących działania na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Kandydatki muszą mieć ukończone 18 lat oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych (wyjątek stanowi kategoria „Dobry Start”).

Kandydatki mogą zgłaszać jednostki administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty stanowiące środki masowego przekazu oraz placówki naukowe, edukacyjne oraz osoby fizyczne.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są wyłącznie na wypełnionym formularzu konkursowym. W wypełnionym formularzu zamieścić należy zwięzłą charakterystykę kandydatki oraz przynajmniej jedną fotografię z wizerunkiem kandydatki w wersji elektronicznej. W przypadku kandydatki w kategorii „Dobry Start”, która w chwili zgłoszenia nie ukończyła 18 lat, zgodę na udział w konkursie wyrazić powinien opiekun prawny kandydatki.

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 listopada (piątek). Można dostarczać je osobiście do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, a także wysyłać pocztą tradycyjną lub mailem.

Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, medialnie konkursowi patronuje Radio Plus Radom.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, zgodę na udział w konkursie i klauzulę RODO oraz szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są tutaj