Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: bł. Maria Klementyna Annuarita Nengapeta, dziewica i męczennica
Dziś jest: Niedziela, 29 listopada 2020

Mazowsze

Nowe świadczenie dla działaczy opozycji antykomunistycznej

wtorek, 13 października 2020 11:10 / Autor: Elżbieta Warchoł
foto: pixabay/Arcaion
Elżbieta Warchoł

Od 15 października nowe świadczenie dla działaczy opozycji antykomunistycznej. 

Osoby, które posiadają status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, będą mogły ubiega się o świadczenie wyrównawcze.15 października wchodzą w życie przepisy wprowadzające nowe świadczenie. Beneficjentami będą osoby, które walczyły z reżimem komunistycznym. Aby je otrzymać konieczne jest posiadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych - mówi Piotr Olewiński, Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego.

Świadczenie przysługuje, jeżeli były opozycjonista pobiera emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, a kwota świadczenia jest niższa niż 2 400 zł. ZUS ustala tę kwotę biorąc pod uwagę wysokość brutto pobieranej emerytury lub renty oraz kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami. Świadczenie wyrównawcze przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2 400 zł a kwotą pobieranej obecnie emerytury lub renty. Jeżeli zatem opozycjonista pobiera emeryturę w wysokości 1 800 zł, to jego świadczenie wyrównawcze wyniesie 600 zł - mówi Piotr Olewiński, Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego.

Potrzebny jest wniosek. Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze trzeba złożyć wniosek. Należy do niego dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Wniosek o świadczenie wyrównawcze (na druku ER-SWA) można złożyć w każdej placówce ZUS. Decyzję w danej sprawie wyda placówka ZUS, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe - dodaje Piotr Olewiński, Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego. Trzeba zgłosić także świadczenie z zagranicy. Osoba uprawniona do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze musi także złożyć w ZUS dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość. Wystawia go zagraniczna instytucja właściwa do spraw emerytalno-rentowych - dodaje Piotr Olewiński, Regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego.

Tag:
ZUS