Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: święci męczennicy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze
Dziś jest: Wtorek, 24 listopada 2020

REGION

500 mln złotych na walkę z COVID-19

piątek, 23 października 2020 15:26 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Do tej pory Samorząd Województwa Świętokrzyskiego ze środków europejskich i budżetu województwa na działania związane z walką z koronawirusem wyasygnował kwotę ponad 500 milionów złotych. Poinformował o tym marszałek Andrzej Bętkowski. Część środków została przekazana również do szpitala w Końskich.

– Mam przekonanie, że decyzje podjęte przy pierwszej fali koronawirusa o przekazaniu środków na obszary związane z ochroną zdrowia i rynkiem pracy skutkują tym, że nasze województwo funkcjonuje w miarę normalnie - powiedział podczas konferencji prasowej marszałek Bętkowski.

Do placówek medycznych podległych samorządowi województwatrafiło 68,5 mln zł, z czego 60 mln zł z Unii Europejskiej, a 8, 5 mln zł z budżetu województwa świętokrzyskiego. Ponad 47,6 mln zł zostało przeznaczone na rozszerzenie zakresów rzeczowych projektów realizowanych już wcześniej przez szpitale wojewódzkie: w Czerwonej Górze, Morawicy, a także Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz szpitale powiatowe w Staszowie, Sandomierzu i Końskich. Dzięki rozszerzeniu projektów niezbędny sprzęt medyczny trafił do wszystkich lecznic w województwie świętokrzyskim. Przeprowadzane są także niezbędne prace remontowe (które mają podnieść poziom bezpieczeństwa sanitarnego i zapewnić miejsca izolacji, tzw. strefy buforowe) oraz wyposażane laboratoria do diagnostyki COVID-19.

21 października Zarząd Województwa podjął uchwałę o dofinansowaniu szpitali z przeznaczeniem na organizację tzw. „stref buforowych” czyli miejsc izolacji chorych na koronawirusa. Łącznie kwota na to działanie wyniosła 6,4 mln zł. Ponadto Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka w Kielcach otrzymało kwotę 350 tys. zł na zakup aparatu USG.

W ramach projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego powstały laboratoria do diagnostyki COVID-19 w: Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Onkologii, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze, a dla wszystkich szpitali zakupiono niezbędny sprzęt medyczny.

Z funduszy unijnych 233 mln zł przeznaczono na pożyczki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, które pozwolą im utrzymać się na rynku w dobie kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią koronawirusa. Z powyższej puli 80 mln zł znalazło się w dyspozycji konsorcjum, którego liderem jest Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego. Pozytywną decyzję otrzymało już 136 wniosków na łączną wartość 45,76 mln zł. Świętokrzyscy przedsiębiorcy, których firmy ucierpiały z powodu pandemii koronawirusa, mogą do końca tego roku ubiegać się również o pożyczki inwestycyjno-obrotowe w wysokości do 1 mln zł. Na ten cel zarezerwowano 150 mln zł., które są w dyspozycji Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ramach już realizowanego projektu Popytowy System Innowacji – rozwój Małych Średnich Przedsiębiorstw w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przeznaczono 11 mln zł – na vouchery. Z tego „covidowego” wsparcia skorzystało już 190 świętokrzyskich przedsiębiorstw.

Planowane jest także przeznaczenie kwoty blisko 3 mln zł na kampanię promującą świętokrzyską gospodarkę, w szczególności w zakresie turystyki.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wygospodarowano ponadto 44 mln zł na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw w tym osób prowadzących jednoosobową działalność, które w wyniku pandemii odnotowały spadek obrotów. Jednocześnie uzyskaliśmy wstępną zgodę Komisji Europejskiej na przeznaczenie kolejnych 21 mln zł na to działanie. Łącznie środki w wysokości 65 mln zł trafią do około 1700 świętokrzyskich przedsiębiorców.

Do działań podjętych przez Zarząd Województwa odniósł się przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, mówiąc, że w jego odczuciu wszystkie są podejmowane adekwatnie do sytuacji i możliwości finansowanych. Podkreślił także ważną rolę środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na walkę z pandemią w kwocie 121 mln zł.