Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: święci męczennicy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze
Dziś jest: Wtorek, 24 listopada 2020

Mazowsze

Radni Mazowsza przeciw zablokowaniu przez Rząd RP wieloletniego budżetu UE i Funduszu Odbudowy

piątek, 20 listopada 2020 17:42 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Radni województwa mazowieckiego w przyjętym dziś stanowisku wyrazili swój sprzeciw wobec zapowiadanemu przez partię rządzącą zablokowaniu wieloletniego budżetu UE i Funduszu Odbudowy. Jak czytamy w przyjętym dokumencie „W ocenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego w każdym państwie prawa i wspólnocie, dla której ważne są uniwersalne i podstawowe wartości europejskie, przestrzeganie praworządności powinno być priorytetem, a nie złem koniecznym czy co gorsza – kością niezgody”. Stanowisko sejmiku zostanie przekazane do Prezesa Rady Ministrów.

To nie jest czas na blokowanie środków unijnych, zauważa marszałek Adam Struzik. – Jesteśmy w środku pandemii, a rządzący zachowują się jakby nic się nie działo. Zamiast doposażać szpitale, dbać o bezpieczeństwo Polaków po raz kolejny chcą doprowadzić do kryzysu i chaosu. Przypomnę tylko, że to właśnie dzięki pomocy z UE mogliśmy tak szybko zareagować i zacząć doposażać placówki medyczne w niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej. Dziś tylko w przypadku Mazowsza mówimy o ponad 40 tys. sztuk sprzętu i wyposażenia i ponad 17 mln maseczek, rękawiczek, kombinezonów, gogli, przyłbic i innych środków ochrony – podsumowuje marszałek.

Jak zaznaczają w przyjętym stanowisku radni województwa, terminowe uruchomienie nowego, wieloletniego budżetu UE jest istotne dla dalszego rozwoju Mazowsza, jak i całego kraju. Zwłaszcza teraz w dobie trwającej pandemii i olbrzymich potrzeb całego sektora służby zdrowia, a także wielu branż, które ucierpiały z powodu koronawirusa wsparcie to nabiera dodatkowego, kluczowego wręcz znaczenia.

Utrata środków unijnych

W latach 2021-2027 Polska może liczyć na ponad 750 mld zł. To wsparcie z budżetu unijnego i Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy. Zapowiadane weto może doprowadzić do utraty tych środków. A jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, te pieniądze są potrzebne teraz bardziej niż kiedykolwiek. – Skutki pandemii w wielu dziedzinach życia i gospodarki są zatrważające. Dzięki środkom z nowej perspektywy możliwe będzie udzielenie kolejnej pomocy polskim przedsiębiorstwom, a przede wszystkim dalsze doposażanie i dostosowywanie placówek medycznych do walki z COVID-19. Tylko z Funduszu Odbudowy nasz kraj może otrzymać do 92 mld złotych dotacji oraz do 137 mld złotych pożyczek, a na to zasilenie czeka około 1200 projektów inwestycyjnych z całego kraju wstępnie zakwalifikowanych do Krajowego Planu Odbudowy.

16 lat w UE

Mazowsze jest największym beneficjentem środków unijnych w kraju. W ciągu 16 lat członkostwa Polski w UE, region pozyskał już ponad 64 mld złotych. To ogromne wsparcie zostało przeznaczone na budowę nowych i modernizację już istniejących dróg, szpitali, instytucji kultury czy placówek oświatowych. To także wiele projektów miękkich skierowanych do różnych grup zawodowych, a także dzieci i młodzieży.