Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Leander, biskup
Dziś jest: Sobota, 27 lutego 2021

Radomskie

Ambitnie plany inwestycyjne w Borkowicach

wtorek, 12 stycznia 2021 13:20 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Przepompownia wody, rozbudowa świetlicy wiejskiej oraz pierwszy etap projektowania sieci gminnej kanalizacji sanitarnej i budowy oczyszczalni ścieków - to tylko niektóre inwestycje, które planuje w tym roku rozpocząć gmina Borkowice w powiecie przysuskim.

Radni gminy przyjęli budżet na 2021 rok. Do najważniejszych zadań inwestycji należy zaliczyć: rozbudowę, przebudowę i nadbudowę świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Ninkowie. W Woli Kuraszowej powstanie przepompownia wody oraz projekt techniczny rozbudowy wodociągu. Rozpocznie się również pierwszy etap projektowania sieci gminnej kanalizacji sanitarnej i budowy oczyszczalni ścieków w Niskiej Jabłonicy.

W planach jest także wybudowanie kolejnych odcinków dróg gminnych: w Kochanowie, w Borkowicach ul. Dolna i w Zdonkowie. Z kolei w Rzucowie wykonane zostanie odwodnienie ul. Polnej.

Wykonane zostaną remonty dróg gruntowych w Ruszkowicach ul. Wesoła, Rudnie, Radestowie, Ninkowie w kierunku Woli Kuraszowej i Borkowicach w kierunku Bolęcina.

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w Bryzgowie i Smagowie powstaną altany. W Ninkowie zostanie doposażona świetlica i remiza OSP, w Kochanowie ogrodzenie placu gminnego, a w Ruszkowicach wykonane zostanie zaplecze socjalne w świetlicy.

Gmina podejmie też starania o zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borkowice. W związku z wymianą ogrzewania w Przedszkolu w Ninkowie zamontowana zostanie instalacja ogniw fotowoltaicznych. Gmina będzie starała się o dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w Borkowicach.

W bieżącym roku wykonany zostanie projekt techniczny budowy wieży widokowej na Krakowej Górze w Borkowicach. Gmina złożyła wnioski do Urzędu Marszałkowskiego oraz do Wojewody o dofinansowanie rozbudowy i przebudowy Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach. - W dobudowanej części powstanie sala widowiskowa ze sceną, zaplecze oraz sale dydaktyczne do ćwiczeń. Szkoła zyska ekologiczne ogrzewanie oraz instalację ogniw fotowoltaicznych - informuje wójt gminy Robert Fidos. Realizacja tego zadania o wartości 3,8 mln. zł uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.