Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Leander, biskup
Dziś jest: Sobota, 27 lutego 2021

Przysucha

Cena za odbiór odpadów w gminie Wieniawa bez zmian do końca marca

wtorek, 12 stycznia 2021 15:12 / Autor: Radosław Mizera
foto: RitaE/pixabay
Radosław Mizera

Firma z Radomia będzie odbierała odpady z terenu gminy Wieniawa w powiecie przysuskim. Jak informuje wójt gminy Krzysztof Sobczak, cena za odbiór odpadów, do końca marca, pozostaje bez zmian i wynosi 8 zł za osobę.

Wstępnie ustalono, że harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok, zostanie dostarczony do mieszkańców do końca przyszłego tygodnia, natomiast worki zostaną dostarczone przy pierwszym odbiorze odpadów w bieżącym roku.

Aby spełnić wymogi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach władze gminy będą chciały zaproponować nowe stawki za odbiór odpadów: opłata za odpady dla posesji, które nie posiadają kompostownika – około 9 zł/osoba oraz opłata za odpady dla posesji wyposażonych w kompostowniki – około 8 zł/osoba.

- Temat odbioru odpadów przez gminy wywołuje wiele dyskusji, spekulacji, a niekiedy i podejrzeń. Przepisy nakazują finansowanie tej gałęzi usługowej w całości z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Jeśli przyjrzymy się zjawisku organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów bliżej i sięgniemy do źródeł, to łatwo wskazać główne przyczyny takiego stanu rzeczy. Pierwsza podstawowa to wzrost ilości odpadów, jakie wytwarzają mieszkańcy - wyjaśnia wójt Sobczak.

Dodaje, że taka sytaucja niesie ze sobą konieczność ich zagospodarowania, z czym związane są trzy podstawowe kwestie wpływające na wzrost opłat:

- rosnące koszty zagospodarowania frakcji kalorycznej - w niektórych przypadkach sięga to nawet czterokrotności dotychczasowych opłat

- większy koszt składowania tzw. frakcji podsitowej, co jest konsekwencją przede wszystkim wysokości opłaty marszałkowskiej, która z kolei wynika głównie z unijnych wymogów związanych z redukcją ilości odpadów deponowanych na składowiskach

- problemy na rynku surowców przeznaczonych do recyklingu, głównie papieru i tworzyw sztucznych spadek cen, głównie spowodowany zakazem importu wprowadzonym przez Chiny i brakiem odpowiednich instalacji i zakładów do przetwarzania odpadów w kraju.

Do tego wszystkiego - jak pisze w liście do mieszkańców gminy wójt Krzysztof Sobczak - dołożyć należy brak stabilizacji w obszarze przepisów prawa dotyczących gospodarki odpadami oraz konsekwencje wprowadzonych w nich wymogów i restrykcji, wzrastające koszty pracy i funkcjonowania przedsiębiorstw oraz pandemia związana z COVID 19, a nade wszystko w przypadku Gminy Wieniawa, ilość osób w systemie.

Na 5,2 tys. zameldowanych mieszkańców (dane na dzień 31 grudnia 2020) liczba osób według złożonych deklaracji, wnosząca opłaty za odpady wnosi 4418 mieszkańców.

- Czy różnica wynika z przebywania blisko 800 osób poza terenem gminy, czy też ze świadomie zaniżanej liczby mieszkańców w deklaracji, obecnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jednak będzie to przedmiotem kontroli i weryfikacji, szczególnie przy wydawaniu zaświadczeń o dochodach, gdzie dochód przeliczany jest na mieszkańca oraz kontroli problemowych w terenie, z możliwością sprawdzenia wnoszenia opłaty za odpady w miejscu tymczasowego przebywania (pracy, nauki,).