Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
SEDNO SPRAWY
Patron dnia: św. Marcin I, papież i męczennik
Dziś jest: Wtorek, 13 kwietnia 2021

Końskie

Dyplom dla koneckiego urzędu pracy

wtorek, 02 lutego 2021 11:42 / Autor: Marcin Prejs
Fot. Starostwo Powiatowe w Końskich
Marcin Prejs

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich wyróżniony został dyplomem za wdrażanie Tarczy antykrysysowej w 2020 roku.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przekazało dyplom dla Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich za wdrożenie Tarczy antykryzysowej w 2020 roku. PUP Końskie w 2020 roku pozyskał środki rezerwy Funduszu Pracy łącznie w wysokości 29 mln 700 tys. zł z przeznaczeniem na realizację: niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, pożyczki dla organizacji pozarządowych, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowania przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne, dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych, dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawne oraz dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małemu przedsiębiorcy.

Łącznie konecki urząd pracy na pomoc przedsiębiorcom w ramach Tarczy antykryzysowej wydał 28 mln 765 tys. 170 złotych. To 97% przyznanych środków.