Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
TRANSMISJA MSZY ŚW.
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Gemma Galgani, dziewica
Dziś jest: Niedziela, 11 kwietnia 2021

Opoczno

Władze Opoczna planują budowę mostu na Drzewiczce

środa, 10 lutego 2021 11:08 / Autor: Marcin Prejs
Marcin Prejs

O planach budowy w mieście nowego mostu mówił w audycji Gmina Opoczno na Fali Tomasz Łuczkowski. Zastępca burmistrza przypomniał także o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie na wymianę pieców.

Gmina Opoczno planuje budowę nowego mostu na Drzewiczce. – Zlokalizowany byłby on przy stadionie miejskim – w audycji Gmina Opoczno na Fali wyjaśniał zastępca burmistrza Tomasz Łuczkowski. Nowy most miałby zastąpić ten stary, który funkcjonuje w tym rejonie, ale jest w fatalnym stanie. Planowana inwestycja poprawiłaby więc bezpieczeństwo. Stworzyłaby również alternatywny przejazd z centrum w kierunku ulicy Kolberga. Teraz ruch w tamtą stronę odbywa się głównie ulicą Bończy. Gdyby jednak tu nastąpiła jakaś awaria, pojawiłby się problem. – I w związku z tym taki przejazd ulicą Targową dokładnie wzdłuż stadionu miejskiego aż do ulicy Łąkowej i dalej Kolberga wpłynąłby na poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego w mieście – podkreślał Tomasz Łuczkowski. Wyjaśnił, że samorząd na realizację planowanej inwestycji wystąpi o wsparcie do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Tomasz Łuczkowski mówił również o planowanych pracach remontowych w budynkach, które pierwotnie miały być poddane rewitalizacji. Chodzi o kamienicę przy placu Kościuszki 20 oraz o budynki będące siedzibami muzeum i biblioteki. Ich remont miał być początkowo współfinansowany z pieniędzy RPO. Po przetargu okazało się jednak, że miasto musiałoby na ich realizację wydać dużo więcej niż pierwotnie planowano. Dlatego samorząd nie zdecydował się na kosztowne zadanie. Teraz szuka korzystniejszego finansowania planowanych inwestycji . W Banku Gospodarstwa Krajowego będzie ubiegał się o wsparcie na remont kamienicy przy placu Kościuszki 20. – Chcielibyśmy stamtąd sięgnąć po kwotę 5 mln zł, by 80 proc. kosztów kwalifikowanych można było pokryć na remont tej kamienicy – wyjaśniał Tomasz Łuczkowski. Jak poinformował, po remoncie utworzone by tam zostały lokale mieszkalne. Z kolei na remont dachu i elewacji w budynkach muzeum i biblioteki urząd będzie ubiegał się o pieniądze z RPO.

W audycji Gmina Opoczno na Fali Tomasz Łuczkowski przypomniał także o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie wymiany starych pieców na nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła. Druga edycja gminnego programu, podobnie jak pierwsza, cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców. – Na ten moment mamy około 50 chętnych na wymianę starych pieców tzw. kopciuchów – mówił zastępca burmistrza. Wyjaśnił, że każdy mieszkaniec, który zdecyduje się na taką inwestycję może liczyć na wsparcie w wysokości do 5 tys. zł. Nabór wniosków prowadzony jest od 1 lutego do 15 marca.

Tomasz Łuczkowski poinformował także, że mieszkańcy mogą ubiegać się o wsparcie na utylizację azbestu. Gmina zamierza również sięgnąć po środki z RPO na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Urząd gromadzi niezbędną dokumentację do złożenia wniosku. Prawdopodobnie wiosną przeprowadzi nabór wśród mieszkańców gminy zainteresowanych przeprowadzeniem w swoich gospodarstwach takich inwestycji.

Zastępca burmistrza mówił również o projektach oświatowych. Wnioski o ich dofinansowanie złoży miejscowy samorząd. Zakładają one nie tylko podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, ale również doposażenie placówek. Projekty mają dotyczyć największych gminnych placówek oświatowych, czyli szkół podstawowych nr 1 i 2. Samorząd złożył również aplikację na zakup elektronicznego pomiaru czasu. Ma on trafić do miejskiej pływalni.

Posłuchaj całej rozmowy z Tomaszem Łuczkowskim, zastępcą burmistrza Opoczna: