Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Jan Nepomucen, prezbiter i męczennik
Dziś jest: Sobota, 21 maja 2022

Radomskie

Utrzymuje się wysoki poziom wody na Pilicy w powiecie białobrzeskim

środa, 17 lutego 2021 16:08 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

W Starostwie Powiatowym w Białobrzegach obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie dotyczyło wysokiego poziomu wody na Pilicy w powiecie białobrzeskim. W posiedzeniu uczestniczył wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz.

Zgodnie z prognozami w dniach 20-21 lutego 2021 spodziewane jest ocieplenie. Komenda Powiatowa PSP w Białobrzegach prowadzi stałą obserwację stanu wody na Pilicy. Sytuacja na rzece i zbiornikach jest stale monitorowana. Poziom wody utrzymuje się w granicach alarmu przeciwpowodziowego.

Wicewojewoda Standowicz wraz ze starostą białobrzeskim Sylwestrem Korgulem oraz przedstawicielem Komendy Powiatowej PSP w Białobrzegach Damianem Jagiełło dokonali oceny bieżącej sytuacji na terenach zagrożonych zalaniem. Rozmawiaano z mieszkańcami zagrożonych terenów przyległych do rzeki Pilicy o ewentualnym wsparciu podczas istniejącego zagrożenia powodzią.

W spotkaniu udział wzieli: burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu, przedstawiciele Komendy Powiatowej Pańśtwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji, Nadzoru Wodnego w Białobrzegach oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. W trakcie posiedzenia omówiono aktualną sytuację panującą na rzece oraz przedstawiono działania podejmowane przez służby w związku z wezbraniem i zatorem na Pilicy.