Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Andrzej Apostoł
Dziś jest: Wtorek, 30 listopada 2021

Opoczno

DPS w Drzewicy po rozbudowie

piątek, 02 lipca 2021 16:25 / Autor: Marcin Prejs
Fot. M. Prejs/Radio Plus Radom
Marcin Prejs

W audycji Powiat Opoczyński na Fali mówiliśmy o otwarciu DPS-u w Drzewicy, udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu oraz włączeniu szkoły w Żarnowie w struktury PCKZiU w Mroczkowie Gościnnym.

Zarząd Powiatu Opoczyńskiego z wotum zaufania i absolutorium. Uchwały w tych sprawach radni podejmowali jednogłośnie. – To podziękowanie za ciężką pracę i zaangażowanie – mówił starosta Marcin Baranowski. Dziękował również radnym za zaufanie. W ubiegłym roku powiatowy samorząd zrealizował dochody niemal w 100 procentach, wydatki zaś na poziomie prawie 93 procent.

Po przebudowie i rozbudowie uroczyście otwarty został Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy. To jedna z większych inwestycji Powiatu Opoczyńskiego ostatnich lat. Kosztowała ponad 14 mln zł, z czego 9,6 mln to wsparcie unijne. Dzięki niej znacznie poprawiły się warunki życia mieszkających tu osób. W uroczystości otwarcia placówki wzięła udział Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Mówiła ona m.in. o programach prospołecznych rządu oraz o pomocy kierowanej w czasie pandemii do DPS-ów.

Rada Powiatu Opoczyńskiego podjęła uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Powiatowych w Żarnowie i włączenia dotychczas funkcjonujących w nim placówek do Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym. Starosta Marcin Baranowski podkreślił, że szkoła w Żarnowie nie zostanie zlikwidowana, a uczniowie nadal będą się w niej uczyć. – Tym ruchem połączenia dwóch małych placówek chcemy szkołę w Żarnowie uratować – mówił.

Piknik rodzin zastępczych zorganizowany został w leśniczówce Januszewice. Przeprowadzony został z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Jak wyjaśniała Katarzyna Szymczyk, dyrektor placówki, przedsięwzięcie miało na celu promowanie rodzicielstwa zastępczego. Wspólnie z powiatowym samorządem i PCPR-em w organizację pikniku włączyła się Caritas Diecezji Radomskiej.

Posłuchaj całej audycji Powiat Opoczyński na Fali: