Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: bł. Rafał Chyliński, prezbiter
Dziś jest: Czwartek, 02 grudnia 2021

Szydłowiec

Szydłowiec: Kwalifikacja wojskowa od 6 października

poniedziałek, 27 września 2021 12:13 / Autor: Beata Kurowska
Fot. Wikipedia
Beata Kurowska

Od 6 do 25 października 2021 r. będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu szydłowieckiego.

W tym roku kwalifikację odbędą mężczyźni urodzeni w 2002 roku. Na kwalifikację powinni stawić się również mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety z tych samych roczników posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku 2020-2021 zakończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych – informuje Urząd Miejski w Szydłowcu.

Kwalifikacja odbędzie się w siedzibie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu.

Osoba, która pierwszy raz stawia się do kwalifikacji powinna mieć ze sobą:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

- powiatowej komisji lekarskiej przedstawia się posiadaną dokumentację medyczną potwierdzająca chorobę, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

- w przypadku wady wzroku zaświadczenie od lekarza okulisty,

- aktualną fotografię 3x4 cm, bez nakrycia głowy,

- dokument potwierdzający wykształcenie lub kontynuowanie nauki

Osoba podlegająca kwalifikacji, która nie otrzyma imiennego wezwania, nadal ma obowiązek stawienia się w terminie i miejscu wyznaczonym przez Wojewodę Mazowieckiego. Niestawienie się lub odmowa poddania się badaniom lekarskim karana jest grzywną lub ograniczeniem wolności.

Więcej informacji udziela Urząd Miejski w Szydłowcu – tel. 48 617 86 55.