Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: Nawrócenie św. Pawła, Apostoła
Dziś jest: 25 stycznia 2020

41. Piesza Pielgrzymka Radomska

Piegrzymka to nie wycieczka - jak się zachować

26 lipca 2019, 10:08 / Autor: Monika Nowakowska
foto: MNowakowska/Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

Ruszają przygotowania do 41. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na Jasną Górę. Na pątniczy szlak wyruszą dzieci, młodzież, dorośli i starsi. Wszystkich, bez wyjątku obowiązuje określony regulamin.

Pielgrzymka jest przeżyciem religijnym. Ma chrakter modlitewny - dziękczynny i pokutny. Dlatego też każdy uczestnik pielgrzymki obowiązany jest do przestrzegania zasad regulaminu, który dostaje wraz z zakładką identyfikacyjną podczas zapisu. Zawarte są w nim podstawowe kwestie bezpieczeństwa oraz moralno-etyczne. Przestrzeganie zasad jest bardzo pilnowane przez organizatorów.

Postawa pielgrzyma

Pielgrzym nie pije alkoholu, nie pali tytoniu, przestrzega zakazu noclegów koedukacyjnych, nie kąpie się w rzekach i jeziorach, nosi strój odpowiedni do charakteru pielgrzymki, nie używa telefonu w czasie modlitw i nabożeństw, podporządkowuje się poleceniom przewodnika i służb porządkowych i nie oddala się samowolnie od grupy pątniczej.

Zachowanie w drodze

Pielgrzym porusza się w zwartej grupie i zawsze prawą stroną drogi. Ze względów bezpieczeństwa nie odstaje od grupy oraz nie oddala się od niej bez zgody przewodnika i służb porządkowych.

Noclegi

Pielgrzym rozbija namiot tylko w miejscu do tego wyznaczonym. Gdy podczas drogi korzysta z udzielanej mu gościny w prywatnym domu czy mieszkaniu, stara się nie nadużywać gościnności gospodarzy i zawsze zostawia po sobie porządek.

Bagaż

Bagaż musi być widocznie oznaczony żetonem otrzymanym przy zapisach. Pielgrzym nie korzysta z możliwości dostępu do bagażu w ciągu dnia. Powinien zawierać tylko rzeczy niezbędne podczas drogi.

Ubiór

Pielgrzym nosi stroje odpowiednie do stanu i charakteru pielgrzymki - nie nosi szortów, czy koszulek odkrywających ramiona. Strój powinien zapewniać swobodę ruchu, a także być dostosowanym do warunków atmosferycznych.

Opieka medyczna

Pielgrzym może korzystać z pomocy medycznej świadczonej przez uczestniczących w pielgrzymce lekarzy i pielęgniarki. W razie potrzeby może skorzystać z transportu do najbliższego postoju.

 

O podstawowych zasadach zachowania się podczas drogi mówią dyr. pielgrzymki ks. Mirosław Kszczot i lider grupy nr 1 Piotr Stanikowski:

 

Zapraszamy do nas: