Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Piotr z Werony, prezbiter i męczennik
Dziś jest: 04 czerwca 2020

Audycje Radiowe

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich

czwartek, 14 listopada 2019 10:59 / Autor: Magdalena Gliszczyńska
foto: Magdalena Gliszczyńska/Radio Plus Radom
Magdalena Gliszczyńska

Koła gospodyń wiejskich w tym roku mogły ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową na prowadzoną przez nie działalność statutową. Łącznie na ten cel przeznaczono w 2019 r. 40 mln zł.

ARiMR wnioski o wsparcie przyjmował od 7 maja 2019 r., czyli od momentu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości. Wnioski można było składać do 31 października 2019 r.

Tegoroczny nabór wniosków już się zakończył. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęłodo końca października 8 606 wniosków na łączną kwotę prawie 30 mln zł. Wysokość dotacji dla koła uzależniona została od liczby jego członków. I wyniosła: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczyło od 31 do 75 członków i 5 tys. zł - w przypadku, gdy koło tworzyło ponad 75 osób. Najwięcej wniosków o wsparcie trafiło do Agencji z województw: wielkopolskiego – 1 342, lubelskiego – 1 121 i mazowieckiego – 1 077. By sięgnąć po pomoc, która jest finansowana z budżetu państwa, koło musiało najpierw zarejestrować się w prowadzonym przez ARiMR Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie figuruje w nim 8735 organizacji tego typu, tylko w tym roku wpisało się do niego 3696 kół.

Ze wsparcia skorzystało m.in. Koło Gospodyń Wiejskich "Zdziechowianki" z Cerekwi. Z Jolantą Głowacką rozmawiała Magdalena Gliszczyńska

Koło Gospodyń Wiejskich "Raz na Ludowo" z Lesiowa również skorzystało z dofinansowania. Z Teresą Pikiewicz i Aliną Bujak rozmawiała Magdalena Gliszczyńska

Zapraszamy do nas: