Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: Narodzenie św. Jana Chrzciciela              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Szydłówek
Dziś jest: Czwartek, 24 czerwca 2021

Bilans Dnia

Adam Struzik: nie zgadzamy się z decyzją rządu

poniedziałek, 21 grudnia 2020 17:14 / Autor: Radosław Mizera
foto: Radosław Mizera/Radio Plus Radom
Radosław Mizera

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik nie zgadza się, by tylko część województwa została objęta programem "Polska Wschodnia". W praktyce 70 gmin i Warszawa zostaną wyłączone z możliwości wsparcia na poziomie regionalnym.

- Staraliśmy o podjęcie decyzji w tej sprawie od kilkunastu lat. Jednak Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zdecydowało, by do programu przyłączyć tylko część regionalną. To znaczy, że nie będzie można tam realizować żadnego wsparcia inwestycji infrastrukturalnych. Nie będzie można tam realizować pięciu głównych celów, które są w założeniu Unii Europejskiej – powiedział gość Bilansu Dnia.

Adam Struzik poinformował równiez, że Mazowsze składa skargę do WSA w sprawie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. - Zgłosiliśmy pięć projektów. Wszystkie o znaczeniu ogólnowojewódzkim, bardzo potrzebne społecznie, złożone prawidłowo i w terminie, a żaden z nich nie znalazł się na liście dofinansowanych zadań. To zaskakujące, tym bardziej, że do dziś nie otrzymaliśmy ze strony rządowej żadnego uzasadnienia takiej decyzji. Nie wiemy, jakimi zasadami kierowała się ostatecznie komisja oceniająca wnioski czy na podstawie, jakiego regulaminu obradowała. Nikt sobie nie zawracał głowy przejrzystością zasad - mówi marszałek Mazowsza.

Adam Struzik poinformował o znacznych środkach, jakie władze Mazowsza przeznaczą na rozbudowę, modernizację i utrzymanie instytucji kultury w regionie radomskim. Największe zaplanowane na ten rok inwestycje to: modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wraz z zagospodarowaniem terenu, czy budowa dwóch budynków administracyjno-muzealnych na terenie parku w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.

Z marszałkiem Adamem Struzikiem rozmawiał Radosław Mizera: