Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Węgrzyn, Zaborowice
Dziś jest: Niedziela, 16 maja 2021

Bilans Dnia

Pielęgniarka jak ratownik medyczny

piątek, 30 kwietnia 2021 17:30 / Autor: Monika Nowakowska
foto: MNowakowska/Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

Opiekunowie i pielęgniarki zatrudnieni w Domach Pomocy Społecznej zwiększą swoje kompetencje - zarząd powiatu radomskiego zdecydował o wprowadzeniu zmian w regulaminie, które pozwolą na podniesienie kwalifikacji zawodowych. W praktyce oznacza to, że po odpowiednim przeszkoleniu pielęgniarka zatrudniona w DPS będzie miała też uprawnienia ratownika medycznego, a opiekunka - opiekunki medycznej.

Jednym z najpoważniejszych problemów w czasie pandemii koronawirusa, z którym musiały zmierzyć się niemal wszystkie samorządy, były trudności w zapewnieniu odpowiedniej liczby personelu w DPS. Najpoważniejsza sytuacja dotyczyła tych placówek, które zostały objęte kwarantanną i w których część lub cały personel, który pozostał na terenie placówki również zaraził się koronawirusem. Braki kadrowe wynikały również z kierowania pracowników na kwarantannę, korzystania ze zwolnień lekarskich lub sprawowania opieki nad dziećmi. W najbardziej kryzysowych sytuacjach placówki korzystały z pomocy wojewodów, którzy kierowali personel do pracy w Domach Pomocy Społecznej. - Jednak nie wszystkie skierowane do pracy osoby stawiły się do pracy w wyznaczonych DPS. Wtedy samorząd posiłkował się żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, wolontariuszami, ratownikami medycznymi, studentami czy osobami zakonnymi - mówi gość Bilansu Dnia Halina Janiszek-Stajniak.

Aby uniknąć w przyszłości takich sytuacji, zarząd powiatu radomskiego zdecydował o zmianach w regulaminie, które pozwolą na dodatkowe przeszkolenie pielęgniarek i opiekunek, tak by w kryzysowych sytuacjach mogły one zwiększyć zakres oferowanej pomocy. - Wszystko w trosce o zdrowie i komfort podopiecznych - dodaje dyrektor PCPR.

Z danych Urzędu Statystycznego wynika, że już co czwarty mieszkaniec woj. mazowieckiego ma powyżej 60 lat. Na setkę dzieci w wieku 0-14 lat w 2020 roku przypadało 112 osób w wieku 65 plus. Wśród seniorów nadal przeważają kobiety, których na koniec zeszłego roku było prawie 59 %. 68 % z nich mieszka w mieście, pozostali na wsi.

Poniżej cała rozmowa z dyr. PCPR w Radomiu Haliną Janiszek-Stajniak: