Na antenie: PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radia Plus Radom
Patron dnia: św. Szymon z Lipnicy, prezbiter
Radio Plus Radom /Audycje Radiowe/Pomoc społeczna w liczbach w gminie Gózd

Radio Plus Radom

Pomoc społeczna w liczbach w gminie Gózd

13 grudzień 2017 / Tekst

Rodzi się więcej dzieci. Spada liczba bezrobotnych. Zmniejsza się też liczba wniosków o świadczenie Rodzina 500 plus i o dofinansowanie dożywiania dzieci. To bilans statystyk Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goździe.

Pomoc społeczna w liczbach w gminie Gózd
fot. Radio Plus Radom

Przypomnijmy, że działania GOPS-u adresowane są m.in. do osób w trudnej sytuacji materialno-bytowej, rodzin, w których występuje przemoc i alkoholizm, bezrobotnych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych, czy osób samotnie wychowujących dzieci.

Ośrodek realizuje też elementy polityki prorodzinnej państwa. W gminie wydawane są Karty Dużej Rodziny dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Do tej pory w gminie Gózd z takich kart korzysta 166 rodzin. GOPS wypłaca świadczenia wychowawcze Rodzina 500 plus. W gminie Gózd w drugim okresie rozliczeniowym spadła liczba składanych wniosków o to świadczenie. Na okres od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku złożonych było 1 083 wnioski, ale na okres od 1 października 2017 r.do 30 września 2018 r. było to już 896 wniosków. W pierwszym okresie ze świadczenia skorzystało 964 rodziny, w tym 1 599 dzieci (ponad 12 mln 800 tys. zł), a obecnie korzysta 819 rodzin, w tym  1 386 dzieci. Średnio miesięcznie wydawanych jest ponad 100 decyzji. - Wszystkie wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, które zostały złożone od 1 sierpnia do 31 października 2017 r. zostały rozpatrzone, a świadczenia wypłacone do końca października 2017 r. - podkreśla kierownik GOPS-u Elżbieta Krawczyk. Jeśli chodzi o świadczenia rodzinne, w 2016 roku opiewały one na niemal 3 mln 831 tys. zł i dotyczyły ok. 1130 dzieci miesięcznie. Do 23 listopada tego roku wypłaconych zostało  ponad 3 mln 824 tys. zł na ok. 1198 dzieci. Na podstawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka można zaobserwować wzrost urodzeń w gminie. W ubiegłym roku było to  101 zapomóg, a w tym roku - 113. - Na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 zostało przyjętych 681 wniosków od 1 sierpnia do 23 listopada bieżącego roku. Na zasiłek rodzinny zostało przyjętych 612 wniosków, na fundusz alimentacyjny 43 wnioski, na specjalny zasiłek opiekuńczy 21 wniosków i 5 wniosków na świadczenia rodzicielskie. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone, wydane decyzje i wypłacone - podsumowuje Elżbieta Krawczyk.

GOPS świadczy również pomoc żywnościową. Placówka wydaje skierowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W tym roku to 118 skierowań do 7 organizacji partnerskich. Gmina Gózd realizuje także program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Pomoc w formie posiłku otrzymało w tym roku 166 dzieci. Z kolei 91 rodzin otrzymało zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności. Co ważne, spada liczba dzieci dożywianych w ramach programu. Nie zmniejsza się jednak liczba dzieci dożywianych w szkołach. Rodzice po prostu finansują dzieciom posiłki z własnych pieniędzy.

GOPS jest elementem gminnego systemu przeciwdziałania przemocy. Działa zespół interdyscyplinarny i grupy robocze. Trzeba zaznaczyć, że w tym roku wzrosła liczba założonych Niebieskich Kart. Policja po interwencjach domowych założyła 20 takich kart. Nie oznacza to wzrostu przemocy. Może to być wskaźnik wzrostu świadomości ofiar przemocy w rodzinie.

Częstokroć przemoc związana jest z nadużywaniem alkoholu. W gminie Gózd realizowany jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program ten zakłada pomoc osobom uzależnionych i współuzależnionym, motywowanie do podjęcia leczenia, wszelakie działania profilaktyczne w zakresie uzależnień. Przykładem jest choćby konkurs profilaktyczny, współorganizowany przez gminę Gózd i powiat radomski. Odbył się on w maju w Zespole Szkół w Goździe. W ramach tego samego programu wójt Paweł Dziewit pokrył koszty transportu dzieci przebywających na letnim wypoczynku z elementami profilaktyki w Kątach Rybackich. Wójt sfinansuje także zakwaterowanie i wyżywienie 40 uczestników trzydniowych warsztatów profilaktyki i przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nadużywania alkoholu i innych środków odurzających. Bardzo ważny wymiar profilaktyczny ma też działalność 11 świetlic środowiskowych w gminie. Organizatorzy zapewniają czas wolny dzieciom, młodzieży, dorosłym. 

W przyszłym roku Elżbieta Krawczyk będzie świętować 20 lat szefowania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społeczne w Goździe. - W GOPS-ie w Goździe pracują osoby zdyscyplinowane, odpowiedzialne, chętne do niesienia pomocy potrzebującym oraz zaangażowane w załatwianie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń i dzięki nim możliwa jest prawidłowa i terminowa realizacja zadań - ocenia pracę swoich współpracowników. Gratulujemy wieloletniej pracy na rzecz gminy!

 

Joomla SEF URLs by Artio

ARTYSTA TYGODNIA

"Nie będę Julią"

SEDNO SPRAWY

sedno sprawy 1

REKLAMA

7 DNI NA MAZOWSZU

TWEETY FRANCISZKA

POLECAMY

GRAMY Z CZARNYMI RADOM


 Drużyna M pkt
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 24 62
ONICO Warszawa 24 57
Jastrzębski Węgiel 24 50
Aluron Virtu Warta Zawiercie 24 43
Cerrad Czarni Radom 24 42
PGE Skra Bełchatów 24 38
Asseco Resovia Rzeszów 24 35
GKS Katowice 24 32
Indykpol AZS Olsztyn 24 30
Trefl Gdańsk 24 28
Chemik Bydgoszcz 24 22
Cuprum Lubin 24 20
MKS Będzin 24 9
Stocznia Szczecin 0 0

POLECAMY

230x190 4