Na antenie: HISTORIE, KTÓRE WARTO NUCIĆ
Monika Borysow-Dudowicz
Patron dnia: 24 marca - św. Katarzyna Szwedzka, zakonnica
Radio Plus Radom /DIECEZJA/Otwórzmy Pismo Św.

Diecezja Radomska

Otwórzmy Pismo Św.

13 kwiecień 2018 / Tekst

Najbliższa niedziela to Niedziela Biblijna. Rozpocznie ona 10. Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem "Weźmijcie Ducha Świętego" (J 20,22).

- Przez ten tydzień otwieramy częściej i łatwiej Księgę Pisma Św., po to żeby lepiej poznać Boga, poznać lepiej sens naszego zbawienia, po to, żeby umieć odnaleźć się w tych czasach, w których żyjemy. Pismo Św. autentycznością i jednocześnie przesłaniem pomaga nam i podaje światło jak żyć najpiękniej, jak przygotować się na spotkanie z Panem Bogiem, do którego idziemy - mówi o celach Tygodnia Biblijnego ks. Jacek Kucharski, diecezjalny moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II.

Warto zacząć przygodę z Pismem Św. od Nowego Testamentu. - Ewangelia jest najprostszym przekazem tego wszystkiego, co powiedział najcenniejszego ale i co powiedział o sobie i dla nas Pan Jezus - polecał ks. Kucharski. Jednocześnie Biblia nie może być traktowana jak zwykła książka. - Pierwsze to moja świadomość, że ja chcę sięgnąć po Słowo Boga. To nie jest codzienne słowo, które słyszę w radiu, telewizji czy książce, ale tu przemawia Pan Bóg. Druga rzecz to poprosić Boga najprostszym aktem wiary. My w chrześcijaństwie zapominamy, że mamy niesamowite bogactwo modlitwy - podkreśla ks. Jacek Kucharski.

W Niedzielę Biblijną odbędzie się II Narodowe Czytanie Pisma Św. W tym roku zaproponowany jest List św. Pawła do Rzymian. - Tam mamy najpiękniej, najpełniej opisane dzieło zbawcze Pana Jezusa - mówi ks. Kucharski. To otwarcie inicjatywy, która jest bardzo bogata w wydarzenia. Można będzie wziąć udział w czytaniu Biblii, prelekcjach, ciekawych spotkaniach, także modlitewnych. Będzie konkurs dla młodzieży. Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu opowiedzą w Radiu Plus Radom o darach Ducha Św. Szczegóły poniżej,  a także w diecezjalnej zakładce strony www.biblista.pl.

 

PROGRAM

NIEDZIELA, 15 kwietnia 2018

We wszystkich parafiach diecezji czytany jest Komunikat Ks. Biskupa Henryka Tomasika na Niedzielę Biblijną, X Ogólnopolski Tydzień Biblijny oraz Drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego

Godz. 8.00; 9.45; 11.00 12.15; 16.00 – Na zaproszenie ks. prob. Artura Kowalczyka w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Końskich inauguruje Niedzielę Biblijną, X Ogólnopolski Tydzień Biblijny, Drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego przebywa i głosi homilie moderator diecezjalny ks. dr Jacek Kucharski.

Godz. 9.00 – Parafia pw. Świętego Krzyża w Kozienicach. Msza św. inaugurująca obchody X Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pod przewodnictwem ks. kan. Kazimierza Chojnackiego połączona z lekturą Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian (czytają członkowie Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II).

Godz. 12.20 -  Radio Plus: „Weźmijcie Ducha Świętego” Audycja w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego prowadzona przez Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. „Dar Mądrości”– al. Damian Gajowniak

Godz. 13.30 – Radio Plus. Audycja w cyklu: „Od niedzieli do niedzieli. Magazyn wydarzeń z życia kościoła radomskiego”. Rozmowa z moderatorem diecezjalnym Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej – ks. dr. Jackiem Kucharskim o inicjatywach X Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego w diecezji radomskiej. Rozmawia red. Jakub Szczechowski.

Godz. 17.15 - Parafia pw. Św. Zygmunta w Szydłowcu. W ramach Drugiego Narodowego Czytania Pisma Świętego – lektura Listu Św. Pawła Apostoła do Rzymian (czytają lektorzy, członkowie Dzieła Biblijnego oraz Oazy Rodzin). Nabożeństwo Słowa Bożego pod przewodnictwem ks. mgr. Michała Faryny.

Godz. 20.15 - Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku - Kamiennej. Msza św. z racji X Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pod przewodnictwem ks. dr. Jacka Kucharskiego z prelekcją multimedialną pt. „Poznać Nieznanego – Duch Święty i Jego Dary. Dar męstwa”.

Godz. 21.00 - Apel Jasnogórski w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej przy sanktuarium w Skarżysku-Kamiennej połączony z lekturą Listu Św. Pawła Apostoła do Rzymian (czytają członkowie Dzieła Biblijnego).

PONIEDZIAŁEK, 16 kwietnia 2018 r.

Godz. 6. 30 –Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu. Msza św. w intencjach Dzieła Biblijnego pod przewodnictwem ks. bp. Henryka Tomasika oraz radomskich biblistów: ks. dr. Zbigniewa Niemirskiego, ks. dr. Jacka Kucharskiego i ks. dr. Sławomira Czajki. Uroczystość wręczenia nowym członkom Kleryckiego Koła Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej książeczek stowarzyszenia.

Godz. 15. 30 – Dom Sióstr przy parafii pw. Św. Zygmunta w Szydłowcu. Otwarcie wystawy malarskiej „Duch Święty w Kościele” przygotowanej przez studentów Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci z udziałem ks. dziekana Adama Radzimirskiego, ks. dr. Jacka Kucharskiego, ks. mgr. Michała Faryny

Godz. 19.50 – Radio Plus: „Weźmijcie Ducha Świętego” Audycja w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego prowadzona przez Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. „Dar Rozumu”– ks. Jacek Kucharski.

WTOREK, 17 kwietnia 2018 r.

Godz. 12.00 – PSP nr 7 im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wystawa prac plastycznych studentów Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci pt. „Duch tchnie kędy chce…(J 3,18)” przygotowana pod kierunkiem dr Lidii Szymańskiej z udziałem dyrektor mgr Katarzyny Gruszki, ks. lic. Mirosława Nowaka oraz ks. dr. Jacka Kucharskiego. Spotkanie wykładowców dziecięcej uczelni ze studentami.

Godz. 17.00 – Dom Kultury w Końskich. Wykład otwarty wraz z dyskusją panelową moderatora Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II Diecezji Radomskiej - ks. dr. Jacka Kucharskiego pt. „Ziemia Święta – Piąta Ewangelia. Od pradziejów po współczesność”

Godz. 19.50 – Radio Plus: „Weźmijcie Ducha Świętego” Audycja w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego prowadzona przez Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. „Dar Umiejętności” – al. Dominik Borowski.

ŚRODA, 18 kwietnia 2018 r.

Godz. 10.00 - Parafia pw. Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu (OO. Filipini). Finał diecezjalny XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Civitas Christiana” przy współpracyz Dziełem Biblijnym Diecezji Radomskiej z udziałem ks. bp. Adama Odzimka, ks. dr. Jacka Kucharskiego i ks. lic. Marcina Rogali.

Godz. 19.50 – Radio Plus: „Weźmijcie Ducha Świętego” Audycja w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego prowadzona przez Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. „Dar Rady” – al. Wojciech Jończyk

CZWARTEK, 19 kwietnia 2018 r.

Godz. 13.30 – Dom Formacyjny przy parafii pw. Św. Józefa Opiekuna w Jedlni Letnisko. Spotkanie studentów Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci prowadzonych przez s. mgr Bożenę Molendowską, z udziałem ks. prob. Andrzeja Margasa połączone z prelekcją multimedialną ks. dr. Jacka Kucharskiego pt. „Kim jest Duch Święty?”

Godz. 18.00 – Dom Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej, ul. 25 czerwca 19, Radom. Uroczyste nieszpory z prelekcją ks. dr. Jacka Kucharskiego pt. „Dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa opisane w Liście Św. Pawła Apostoła do Rzymian”.

Godz. 19.50 – Radio Plus: „Weźmijcie Ducha Świętego” Audycja w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego prowadzona przez Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. „Dar Męstwa” – al. Krystian Wieteska.

Godz. 20.00 – Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Adoracja biblijna pt. „Weźmijcie Ducha Świętego” dla Kapłanów miasta Radomia połączona z lekturą Listu Św. Pawła Apostoła do Rzymian przygotowana przez Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej.

PIĄTEK, 20 kwietnia 2018 r.

Godz. 14.15 – PSP nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu. Warsztaty Biblijne: „Św. Paweł – bohater biblijny pełen mocy Ducha Świętego” prowadzone przez mgr Agnieszkę Machnio i mgr Monikę Gumińską przy udziale ks. kan. Kazimierza Marchewki.

Godz. 19.50 – Radio Plus: „Weźmijcie Ducha Świętego” Audycja w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego prowadzona przez Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. „Dar Pobożności” – al. Kamil Mularski.

SOBOTA, 21 kwietnia 2018 r.

Godz. 7.10 - Radio Plus: „Weźmijcie Ducha Świętego” Audycja w ramach X Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego prowadzona przez Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej. „Dar Bojaźni Bożej” – al. Rafał Mierzejewski.

Godz. 10.00 – Warszawa. Dom Rekolekcyjny „Dobre Miejsce” przy ulicy Dewajtis 3 w Warszawie. Finał X Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Alumnów Seminariów Duchownych z udziałem ks. dr. Jacka Kucharskiego moderatora Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II. Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu reprezentuje al. Patryk Korcz.

NIEDZIELA, 22 kwietnia 2018 r.

Godz. 18.00 – Bazylika św. Kazimierza w Radomiu. Msza św. kończąca obchody X Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego pod przewodnictwem ks. prał. Grzegorza Senderskiego.

Godz. 19.00 – Świetlica „Kazimierzówka” - prelekcja multimedialna ks. dr. Jacka Kucharskiego pt. „Dary Ducha Świętego. Dar Męstwa”.

Joomla SEF URLs by Artio

ARTYSTA TYGODNIA

Czas relaksu

SEDNO SPRAWY

sedno sprawy 1

REKLAMA

Anna Kwiecień

7 DNI NA MAZOWSZU

TWEETY FRANCISZKA

POLECAMY

DLA LASU - DLA LUDZI

GRAMY Z CZARNYMI RADOM


 Drużyna M pkt
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 23 59
ONICO Warszawa 24 57
Jastrzębski Węgiel 24 50
Cerrad Czarni Radom 24 42
Aluron Virtu Warta Zawiercie 23 40
PGE Skra Bełchatów 23 38
Asseco Resovia Rzeszów 24 35
GKS Katowice 24 32
Indykpol AZS Olsztyn 24 30
Trefl Gdańsk 23 27
Chemik Bydgoszcz 24 22
Cuprum Lubin 23 20
MKS Będzin 23 7
Stocznia Szczecin 0 0

POLECAMY

230x190 4