Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: bł. Rafał Chyliński, prezbiter
Dziś jest: Czwartek, 02 grudnia 2021

DIECEZJA RADOMSKA

Rycerska dekada w Polsce

środa, 11 maj 2016 11:20 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera
Rycerze Kolumba obchodzą 10-lecie obecności w Polsce. To katolicka organizacja zrzeszająca mężczyzn, którzy modlitwą i pracą włączają się w działalność Kościoła na szczeblu parafii. Skupia ona w naszym kraju ponad cztery tysięcy Rycerzy Kolumba w 88 lokalnych radach.

Pierwsze Rady Rycerzy Kolumba powstały przed dziesięcioma laty. Wśród nich była Rada 14004 im. Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu. Z tej racji w najbliższą sobotę, o godzinie 14.30, będzie celebrowana Msza święta z udziałem biskupa Henryka Tomasika. - W jej trakcie będziemy dziękować Bogu, że przez 10 lat niezmiennie czuwał nad naszymi dziełami. Będziemy również prosić, by nasza Rada i całe Rycerstwo w Polsce rozwijały się w dążeniu do miłosierdzia, jedności, braterstwa i patriotyzmu - powiedział ks. Wiesław Lenartowicz, kapelan rady.

Liczba Rycerzy Kolumba w Polsce systematycznie się zwiększa. Obecnie organizacja liczy 4 200 członków. W diecezji radomskiej jest 17 rad lokalnych. - Tendencja zwyżkowa jest dla nas potwierdzeniem, że idea, która zagościła w Polsce 10 lat temu, trafiła na właściwy grunt. Wprawdzie jest dużo ruchów i stowarzyszeń działających przy parafiach, to jednak nasze stowarzyszenie jest potwierdzeniem tego, że nie brakuje osób, które chcą realizować się w dziele nowej ewangelizacji - powiedział Andrzej Anasiak, delegat stanowy Rycerzy Kolumba w Polsce.

Rycerze Kolumba rozpoczęli działalność w Polsce w 2006 roku. Rada Dyrektorów Rycerzy Kolumba na posiedzeniu w dniach 4-6 lutego 2011 r. podjęła decyzję, aby uczynić Polskę Radą Stanową. Pierwsza konwencja stanowa, na której ukonstytuowała się Rada Stanowa oraz wybrano delegata stanowego (przełożonego Rycerzy w Polsce), odbyła się 20-22 maja 2011 roku w Częstochowie, natomiast uroczyste wprowadzenie na urząd w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach 25 czerwca 2011 roku. W Polsce istnieją rady lokalne, które podejmują własne inicjatywy.

Rycerzem Kolumba może zostać mężczyzna, który ukończył 18 lat, jest głęboko wierzącym i praktykującym członkiem Kościoła rzymskokatolickiego, czuje wewnętrzną potrzebę pomocy bliźnim i pogłębiania swojej wiary, zostanie zaproszony przez innego Rycerza lub dostarczy zaświadczenie od proboszcza swojej parafii potwierdzające, że jest praktykującym katolikiem, i odbędzie rozmowę kwalifikacyjną z kapelanem Zakonu.