Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: św. Wacław, męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Lisów
Dziś jest: Wtorek, 28 września 2021

ŚDM 2016

Czternaście stacji Miłosierdzia

sobota, 30 lipca 2016 10:50 / Autor: Weronika Chochoł
fot. facebook.com/swiatowydzienmlodziezy
Weronika Chochoł
Ponad 800 tysięcy osób zgromadziła na krakowskich Błoniach Droga Krzyżowa z Ojcem Świętym. Każdej ze stacji przypisany był uczynek miłosierdzia, a rozważania dotyczyły spraw aktualnych i codziennych - bliskich nie tylko młodym.
Radom szczepienia

Schemat każdej ze stacji był podobny: najpierw na uczestników czekał krótki film wprowadzający w poruszany podczas rozważań danej stacji problem. problem. Po zapowiedzi stacji, inwokacji i czytaniu fragmentu Ewangelii młodzi zobaczyć mogli etiudę artystyczną, która także nawiązywała do tematu danej stacji. Potem następował moment rozważań. Każda ze stacji Drogi Krzyżowej zestawiona została z uczynkiem miłosierdzia. Teksty rozważań poruszały wybrane problemy, z którymi boryka się dzisiejszy młody człowiek: brak szacunku do życia, bieda, głód, cierpienie, śmierć, uwolnienie od grzechu, odwaga i heroizm wiary, samotność. Modlitwa - czytana przez przedstawicieli inicjatyw Kościoła wychodzących naprzeciw tym problemom pokazywała, że Kościół działa i niesie Boże Miłosierdzie tam, gdzie go najbardziej potrzeba.

W nabożeństwie Drogi Krzyżowej Miłosierdzia udział wzięło wiele wspólnot: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" i Ruch Światło-Życie, Community of Saint Eggido, Towarzystwo Pomocy dla Bezdomnych im. św. Brata Alberta, Kirche in Not, Dom Samotnej Matki i „Okno życia” z Gdańska, Fundacja L’Arche, Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”, Projekt Magdalena, Przystanek Jezus, Cenacolo, Dzieło Pomocy Ojca Pio, Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości z Kalkuty, Wspólnota „Chleb Życia” Siostry Chmielewskiej, Szpital Domowy i Hospicjum Św. Łazarza.

- Droga Krzyżowa jest drogą szczęścia pójścia za Chrystusem aż do końca, w często dramatycznych okolicznościach życia codziennego - mówił papież Franciszek podczas uroczystości na Błoniach. W przemówieniu kończącym nabożeństwo papież odniósł się do treści rozważań. Zadał kilkukrotnie pytanie o obecność Boga w momentach, w których widzimy zło, choroby, wypadki. Jako odpowiedź na te pytania postawił Jezusa. Ojciec Święty podkreślił, że Bóg jest w tych, którzy cierpią, a Jezus obejmując krzyż obejmuje wszystkich cierpiących.

Papież zaakcentował również potrzebę odwagi: - Dziś ludzkość potrzebuje mężczyzn i kobiet, a szczególnie ludzi młodych, takich jak wy, którzy nie chcą przeżywać swojego życia połowicznie, młodych gotowych poświęcić swoje życie w bezinteresownej służbie braciom najuboższym i najsłabszym. […] Jeśli ktoś, kto nazywa siebie chrześcijaninem nie żyje, aby służyć, służy tylko, aby żyć. Swoim życiem zapiera się Jezusa Chrystusa.

Nabożeństwo zakończyło uroczyste błogosławieństwo. Potem papież przejechał do Pałacu Arcybiskupów na ul. Franciszkańską 3, gdzie po raz kolejny rozmawiał z młodzieżą z papieskiego okna.