Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: św. Alojzy Gonzaga, zakonnik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Szydłowiec, Wysoka
Dziś jest: Poniedziałek, 21 czerwca 2021

ŚDM 2016

List pełen podziękowań za ŚDM

piątek, 05 sierpnia 2016 14:51 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Podziękowanie za udział w przygotowaniu i przeżywaniu Światowego Dnia Młodzieży wyraził biskup radomski Henryk Tomasik w specjalnym liście do wiernych, który zostanie odczytany w najbliższą niedzielę w kościołach diecezji radomskiej. - Spełniło się to, o czym mówił Św. Jan Paweł II, że "rzesza młodych ludzi wierzących w Chrystusa, idących za Krzyżem Roku Świętego, stanie się jeszcze raz żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata" - napisał w liście krajowy duszpasterz młodzieży. Dodał, że spotkanie z papieżem Franciszkiem było "wspaniałym wyznaniem wiary i przyjęciem postawy czuwania".

Biskup Henryk Tomasik napisał, że każdy Światowy Dzień Młodzieży jest znakiem nadziei. - Mogliśmy zobaczyć młodzież, która łączy wyznanie wiary z entuzjazmem towarzyszącym wzajemnym kontaktom. Oczywiście niezapomniane są spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem, który wprowadzał młodzież w ciszę i pogłębioną modlitwę, a także w radosną refleksję nad postawą młodego człowieka i wskazywał konkretne zadania, które mają wyrażać postawę prawdziwego chrześcijanina - wspomina biskup radomski. 

Bp Tomasik wiele miejsca poświęcił wskazaniom Ojca Świętego Franciszka, które sa adresowane do nas wszystkich. - "Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze „poza”. Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś, po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty, nadających się do zarażania radością, tą radością, która rodzi się z miłości Boga, radością, która pozostawia w twoim sercu każdy gest, każdą postawę miłosierdzia". 

Biskup Tomasik nawiązał również do Dni w Diecezji. - Bardzo dziękuję naszej młodzieży za piękne świadectwo wiary składane wobec naszych gości w Diecezji oraz podczas spotkania w Krakowie. Wiem, że dla wielu z Was było to, mimo zmęczenia, wspaniałe doświadczenie wspólnoty wiary. Dziękuję Rodzicom za umożliwienie naszej młodzieży udziału w tym historycznym wydarzeniu - napisał ordynariusz radomski. 

Poniżej publikujemy w całości list biskupa Henryka Tomasika

Podziękowanie za udział w przygotowaniu i przeżywaniu

Światowego Dnia Młodzieży – Kraków 2016

1. Boże słowo, które dzisiaj rozważamy, zachęca do refleksji nad znaczeniem wiary. Natchniony autorListu do Hebrajczyków ukazuje przykład żywej wiary. Takim wzorem jest Abraham. Jego wiara wyraża się w posłuszeństwie Bożemu słowu. Abraham przyjmuje ponadto postawę zaufania i zawierzenia przemawiającemu Bogu. Potwierdzeniem tego jest trud podjętej drogi „w nieznane”: W Drugim Czytaniu dzisiejszej Liturgii usłyszeliśmy: „Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy”.

Wiara kieruje umysł i serce człowieka w stronę wieczności: „Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy” – słyszeliśmy słuchając Listu do Hebrajczyków.

Wiara wyraża się także w postawie czuwania. Do tego zachęca nas Chrystus w Ewangelii: „Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. (…) Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.

 

2. O postawie czuwania pięknie mówił na Jasnej Górze Św. Jan Paweł II: „Co to znaczy: <czuwam>? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam (…). Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. (…) Czuwam - to znaczy dalej: dostrzegam drugiego. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów czy też nawet własnych osądów. Czuwam - to znaczy: miłość bliźniego - to znaczy: podstawowa międzyludzka solidarność”.

 

3. Wspaniałym wyznaniem wiary i przyjęciem postawy czuwania był XXXI Światowy Dzień Młodzieży – Kraków 2016. Spełniło się to, o czym mówił Św. Jan Paweł II: „Rzesza młodych ludzi wierzących w Chrystusa, idących za Krzyżem Roku Świętego, stanie się jeszcze raz żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego po drogach świata” (Orędzie na XII Światowy Dzień Młodzieży, L’Osservatore Romano, wydanie polskie, 10/1996, s. 4-7). Ojciec Święty Jan Paweł II używał także innych określeń Światowego Dnia Młodzieży: to „miejsce nowego Zesłania Ducha Świętego”, „opatrznościowe chwile refleksji”, „ważny etap formacji i wzrastania”, „etap budowania życia na skale, którą jest Chrystus”, „to świadectwo wiary i pielgrzymka wolności”, „to czas budzeniamłodzieńczego entuzjazmu”, „to odkrywanie Kościoła”.

 

4. Potrzebne było duchowe przygotowanie.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przegotowanie do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. Pierwszym warunkiem dobrego przygotowania jest modlitwa. Bardzo dziękuję Kapłanom, Osobom Życia Konsekrowanego, Młodzieży oraz różnym grupom i wspólnotom, a szczególnie ludziom chorym za modlitwę w intencji Światowego Dnia Młodzieży.

 

Wyrażamy wdzięczność duszpasterzom i katechetom za zaangażowanie w duchowe przygotowanie młodzieży do dobrego przeżycia Światowego Dnia Młodzieży. Ważnym etapem tego przygotowania był udział w realizowaniu programu duszpasterskiego, apele, dni modlitwy, spotkania duszpasterskie oraz modlitwa przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży i kopii Obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani – Ocalenie Ludu Rzymskiego. Niezwykle cenne były różne spotkania oraz inicjatywy duszpasterskie.

 

5. Ważne było także przygotowanie organizacyjne. Wszyscy jesteśmy wdzięczni Kościelnemu Komitetowi Krakowskiemu za wielki trud podjęty w celu dobrego przygotowania uroczystości związanych z przebiegiem Światowego Dnia Młodzieży. Dziękujemy Władzom Państwowym, Samorządowym oraz różnym instytucjom za współpracę z duszpasterzami.  Dziękujemy za wielką troskę o bezpieczeństwo naszej młodzieży oraz gości z całego świata.

 

6. Bardzo dużo dobra dokonało się w naszej Diecezji w czasie przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie oraz podczas pobytu gości z 17 krajów w dniach od 20 do 25 lipca 2016 roku.

Wyrażam wdzięczność Diecezjalnym i Regionalnym Koordynatorom ŚDM za ogromny trud włożony w przygotowanie udziału naszej młodzieży oraz w przyjęcie gości. Bardzo dziękuję wszystkim Duszpasterzom i Katechetom za zaangażowanie i współpracę. Bardzo dziękuję Rodzinom, które zdecydowały się otworzyć domy i serca na przejęcie gości. Wiem, że nie do wszystkich rodzin dotarli nasi goście. Tym rodzinom chciałbym podwójnie podziękować i przeprosić za zmianę planów. Bardzo dziękuję Władzom samorządowym, policji, służbom porządkowym, medycznym, straży pożarnej, kołom gospodyń wiejskich, naszym niezmordowanym wolontariuszom oraz wszystkim instytucjom i organizacjom całej Diecezji za pomoc w realizowaniu programu przyjęcia gości.

 

7. Pobyt gości z 17 krajów w naszych parafiach w dniach od 20 do 25 lipca 2016 roku był wspaniałą możliwością głębszego przeżycia prawdy o Kościele Powszechnym. Była to także okazja do pokazania naszej kultury, gościnności i pobożności. Wspólna modlitwa, pielgrzymki do Sanktuariów, koncerty, „mundial”, prezentacja grup folklorystycznych i naszej kuchni, „polonez na 1000 par”, wspólne zwiedzanie pięknych obiektów naszej Diecezji, a przede wszystkim bezpośrednie kontakty służyły lepszemu poznaniu Polski i Polaków. Były wspaniałą promocją Polski.

Bardzo dziękuję naszej młodzieży za piękne świadectwo wiary składane wobec naszych gości w Diecezji oraz podczas spotkania w Krakowie. Wiem, że dla wielu z Was było to, mimo zmęczenia, wspaniałe doświadczenie wspólnoty wiary. Dziękuję Rodzicom za umożliwienie naszej młodzieży udziału w tym historycznym wydarzeniu.

 

8. Każdy Światowy Dzień Młodzieży jest znakiem nadziei. Mogliśmy zobaczyć młodzież, która łączy wyznanie wiary z entuzjazmem towarzyszącym wzajemnym kontaktom.

Oczywiście niezapomniane są spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem, który wprowadzał młodzież w ciszę i pogłębioną modlitwę, a także w radosną refleksję nad postawą młodego człowieka i wskazywał konkretne zadania, które mają wyrażać postawę prawdziwego chrześcijanina.

Były także inne, wspaniałe obrazy: Podczas koncertu w Radomiu młodzież wspaniale bawiła się. Była to wspaniała eksplozja młodości i entuzjazmu. Pod koniec spotkania ta rozentuzjazmowana młodzież trwała w ciszy adorując Najświętszy Sakrament.

Podobny obraz zaistniał w Krakowie. Na Krakowskim Rynku tysiące młodzieży pełnej radości i entuzjazmu. Pomnik Adama Mickiewicza „oblepiony” młodzieżą z różnych krajów. Radosne śpiewy. Zabawna „rywalizacja” w natężeniu śpiewów. Kilkadziesiąt metrów od pomnika, w Bazylice Mariackiej, cisza, trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. Tak było w wielu kościołach i namiotach.

Czy można zapomnieć widok stadionu Cracovii, który był wypełniony młodzieżą uczestniczącą w ciszy w katechezie, a później we Mszy Świętej? Podobnie było w 45 miejscach Krakowa i okolic. To były wspaniałe doświadczenia.

 

9. Drodzy Siostry i Bracia. Zwróćmy uwagę na ważne wskazania Ojca Świętego Franciszka. W sobotę, 30 lipca, podczas wieczornego czuwania Ojciec Święty mówił: „Przyjaciele, Jezus jest Panem ryzyka, tego wychodzenia zawsze „poza”. Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś, po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty, nadających się do zarażania radością, tą radością, która rodzi się z miłości Boga, radością, która pozostawia w twoim sercu każdy gest, każdą postawę miłosierdzia.

Drodzy przyjaciele, jest to tajemnica, do której doświadczenia jesteśmy powołani wszyscy. Bóg czegoś od ciebie oczekuje, Bóg czegoś od ciebie chce, Bóg czeka na ciebie. (…) Tak to jest: jeśli nie dasz z siebie tego, co w tobie najlepsze, świat nie będzie inny. To jest wyzwanie”!

Na drogę realizowania tych wskazań – z serca błogosławię.

Biskup Henryk Tomasik