Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: Narodzenie św. Jana Chrzciciela              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Szydłówek
Dziś jest: Czwartek, 24 czerwca 2021

DIECEZJA RADOMSKA

Radom pamięta papieską wizytę

piątek, 02 czerwca 2017 20:44 / Autor: Weronika Chochoł
fot. Weronika Chochoł / Radio Plus Radom
Weronika Chochoł

4 czerwca minie 26 lat od wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Radomiu. W piątek, 2 czerwca odbyły się uroczyste obchody rocznicy.

Pierwszym punktem obchodów była Uroczysta Sesja Seminaryjna Rady Miejskiej w Radomiu. Udział w zebraniu wzięli nie tylko radni, ale także księża z diecezji radomskiej na czele z biskupem Piotrem Turzyńskim.

Najbardziej oczekiwanym punktów wpisanych w porządek sesji było wystąpienie ks. kan. Andrzeja Jędrzejewskiego proboszcza parafii św. Stefana na radomskim Idalinie, specjalisty Katolickiej Nauki Społecznej. Prelegent w swoim wystąpieniu przypominał za Janem Pawłem II, o fundamentach prawdziwej demokracji: - Po pierwsze, jak stwierdza papież, o prawdziwej demokracji można mówić tylko w państwie prawnym i w oparciu o poprawną koncepcję osoby ludzkiej Państwo prawne opiera się na klasycznym trójpodziale władz oraz na zasadzie, że najwyższą władzę ma prawo, a nie samowola ludzi. Drugim warunkiem autentycznej demokracji jest prawdziwa podmiotowość społeczeństwa, aktywność obywateli – tworzenie się, jak mówi papież, struktur uczestnictwa oraz współodpowiedzialności. W opozycji do prawdziwej demokracji jest nie tylko wprowadzenie autorytarnych czy totalitarnych reżimów, ale także bierność obywateli czy stworzenie takich struktur, które w praktyce nie dają możliwości uczestnictwa obywatelom w sprawowaniu władzy i jej kontroli. Tutaj ks. Andrzej Jędrzejewski odwołał się do działań pozytywnych i negatywnych działających na rzecz budowania prawdziwej demokracji. Jako wzór ukazał instytucję chociażby budżetu obywatelskiego. Podważył natomiast zasadność konsultacji ws. handlu w niedzielę, które mimo starań wielu osób nie przyniosły pożądanego efektu: 

Jako trzeci, a jednocześnie najważniejszy warunek autentycznej demokracji ks. Jędrzejewski za Ojcem Świętym wymienił  oparcie jej na fundamencie niezmiennych i niepodważalnych wartości i zasad etycznych. Tutaj główną rolę odgrywają m.in godność osoby ludzkiej, wynikające z niej prawa człowieka, w tym prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Ważne są również wartości małżeństwa i rodziny, a także Dekalog czy Chrystusowe błogosławieństwa. Prelegent podkreślił również jak wielką wartość w budowaniu demokracji ma troska i budowanie dobra wspólnego. Podsumowując przemówienie podzielił się z zebranymi refleksją: - Bardzo dużo dobra udało się zrealizować w Radomiu. Jednak czasem, patrząc od strony zwykłych obywateli, można mieć wrażenie, jakby przy realizacji jakiegoś konkretnego dobra schodziło ono trochę na plan dalszy:

Dariusz Wójcik - przewodniczący Rady Miejskiej ma nadzieję, że wszyscy wezmą sobie do serca słowa Jana Pawła II przypomniane podczas tej nadzwyczajnej sesji:

Uroczysta Sesja Seminaryjna na stałe wpisała się w obchody rocznicy wizyty papieża Polaka w Radomiu. Prezydent Radomia wspomina ten dzień z sentymentem. - Kilka lat temu wydawało mi się, że istota takich sesji zaczyna się rozchodzić. Dziś uważam, że te spotkania są nam potrzebne. W tej trudnej rzeczywistości brakuje nam autorytetu naszego papieża. - dodaje prezydent:

 - Dziedzictwo, które otrzymaliśmy od Opatrzności Bożej w nauczaniu Jana Pawła II jest wielkie i aktualne. - podkreśla biskup Piotr Turzyński:

Po uroczystej Sesji sprawowana była Msza św. w radomskiej katedrze, której przewodniczył biskup Piotr Turzyński. Wierni podziękowali Bogu za obecność św. Jana Pawła II na ziemi radomskiej przed 26 laty. - Dziękujemy za jego słowa, które tu powiedział i błogosławieństwo, które zostawił. W tajemnicy świętych obcowania jest z nami. Ojciec Święty jest także w znaku relikwii, które postawiliśmy na ołtarzu. - zapewniał na początku Eucharystii biskup Turzyński. W Słowie Bożym skierowanym do wiernych podkreślił, że życie Jana Pawła II pokazuje, że to Bóg rządzi losami świata. To dzięki Opatrzności Bożej w historii nie tylko Polski, ale całego świata udało się uniknąć wielu tragicznych zdarzeń. - Światem rządzą nie tylko politycy, ekonomia, wojska czy zbrojenia. Światem rządzi Bóg, który posługuje się modlitwą ludzi, różańcem, wysyła Maryję, prowadzi swój ciąg wydarzeń:

Wierni wspominają wizytę Jana Pawła II w Radomiu jako największe przeżycie w ich życiu. Podkreślają także, że nadal czują obecność Ojca Świętego wśród nas:

Ostatnim punktem obchodów był występ szwedzkiego chóru BOO Chamber w radomskiej katedrze.

Całości homilii biskupa Piotra Turzyńskiego wysłuchać można tutaj: