Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Krzysztof, męczennik              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Mirzec, Gadka
Dziś jest: Niedziela, 25 lipca 2021

DIECEZJA RADOMSKA

Parafie z ministerialnym wsparciem

środa, 19 lipca 2017 14:07 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Trzy parafie z diecezji radomskiej znalazły się na liście Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które otrzymały dotacje z funduszu kościelnego na konserwację i remonty obiektów sakralnych. W całym kraju na ten cel przekazano ponad 3 mln złotych. Dodajmy, że dzięki unijnemu wsparciu wykonane zostaną prace konserwatorsko-budowlane w innych obiektach sakralnych diecezji radomskiej.

Wśród beneficjentów jest parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Ruskim Brodzie w powiecie przysuskim. 147 tys. złotych zostanie przeznaczone na wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych kościoła. Proboszcz parafii ks. Andrzej Kania:

Z kolei parafia Nawiedzenia NMP w Smogorzowie koło Przysuchy otrzymała 150 tys. złotych. Środki będą przeznaczone na renowację tynków zewnętrznych w kościele. Natomiast Dom Zakonny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Studziannie otrzymał 28 tys. złotych na remont kaplicy św. Anny w Poświętnem.

Dodajmy, że dzięki unijnemu wsparciu wykonane zostaną prace konserwatorsko-budowlane w obiektach sakralnych diecezji radomskiej. W Radomiu obejmą one kościół Najświętszego Serca Jezusowego, dawny klasztor Sióstr Benedyktynek przy ul. Malczewskiego w części zajmowanej przez archiwum diecezjalne, a także teren cmentarza przy ul. Limanowskiego. Z kolei w Chotczy Dolnej wyremontowana zostanie kaplica Trójcy Świętej i Aniołów Stróżów. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 3,2 mln zł w ramach RPO WM 2014-2020. Umowę o dofinansowanie projektu podpiszą jutro członek zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz proboszcz parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu ks. Roman Adamczyk. Projekt otrzyma unijne dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.