Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJOWA POCZTA MARKA SIEROCKIEGO
Marek Sierocki
Patron dnia: święci Apostołowie Piotr i Paweł
Dziś jest: Środa, 29 czerwca 2022

DIECEZJA RADOMSKA

Św. Janie Pawle II, módl się za nami!

niedziela, 11 maj 2014 16:00 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Św. Jan Paweł II wskazuje nam, jak żyć wiarą - powiedział abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Ludzi Chorych, który 11 maja poświęcił tympanon z wizerunkiem papieża-Polaka w Ośrodku Edukacyjno-Charytatywnym Emaus Diecezji Radomskiej w Turnie. Jest to szczególne miejsce, gdzie rozwija się kult Jana Pawła II. W uroczystości uczestniczyła m.in. marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Witając wiernych biskup Henryk Tomasik powiedział, że dzisiaj Polska dziękuje za św. Stanisława, ale również za syna polskiej ziemi św. Jana Pawła II. - Trwamy w dziękczynieniu za jego kanonizację. Włączamy się w to duchowe dziękczynienie, które obejmuje całą Polskę. Dziękujemy za Jana Pawła II i ten ośrodek, będący żywym pomnikiem papieskiego pontyfikatu - powiedział biskup radomski.

W homilii abp Zygmunt Zimowski mówił, że św. Jan Paweł II wskazuje nam, jak dzisiaj żyć wiarą. Wiele uwagi poświęcił też trosce o ludzi chorych i cierpiących. - Trzeba nam dzisiaj w Polsce czynić dobro człowiekowi cierpiącemu, na wzór św. Jana Pawła II. Dlatego zwracam się do pracowników służby zdrowia, aby otaczali sercem ludzi chorych. Proszę też chorych, aby na wzór Jana Pawła II ofiarowywali swoje cierpienie na rzecz czynienia dobra - powiedział abp Zimowski.

Abp Zimowski mówił też, że musimy dzisiaj strzec w naszych sercach Boże Miłosierdzie. - Czyńmy to poprzez złożone do modlitwy ręce, które nie dzielą, lecz łączą ludzi. Iskra Bożego Miłosierdzia ma iść na cały świat. Musimy w tym blasku iść dalej przez ziemię, szanując się nawzajem, dbając o Polskę, która jest naszą Matką, którą tak bardzo cenił św. Jan Paweł II, wielki patriota - powiedział przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Ludzi Chorych.

Po homilii został poświęcony tympanon z wizerunkiem św. Jana Pawła II. Jest to trójkątna tablica wykonana z brązu, na której wyryto słowa: "W hołdzie Janowi Pawłowi II". Obok słów umieszczono wizerunek radomskiej katedry i ośrodka w Turnie.

W uroczystości uczestniczyła m.in. marszałek Sejmu Ewa Kopacz. - Wciąż trwamy przy kanonizacji św. Jana Pawła II. To powód do narodowej dumy ale również refleksji i powrotu do tego, co Jan Paweł II przekazywał Polakom. Mam w pamięci jego słowa o zagospodarowywaniu daru wolności. Spotykając się z młodymi ludźmi mówię im o mądrym korzystaniu z tej wolności. Mądrość Jana Pawła II powinna nam towarzyszyć codziennie - powiedziała marszałek Kopacz.

Podczas obchodów Środowisko "Inicjatywa" obchodziło 15-lecie istnienia. Celem radomskiego stowarzyszenia jest tworzenie środowisk realnej pomocy dla integralnego rozwoju osób wspólnot rodzinnych, lokalnych i narodowych. - Źródłem naszych działań jest tradycja chrześcijańska i nauczanie św. Jana Pawła II - powiedziała prezes stowarzyszenia Lucyna Wiśniewska, które działa na płaszczyźnie pomocy społecznej, szczególnie pomocy rodzinom i osobom w trudniej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałania patologiom społecznym, działalności charytatywnej oraz podtrzymania tradycji narodowej. W trakcie uroczystości wręczono okolicznościowe podziękowania dla osób, które wspierają stowarzyszenie.

Diecezjalny Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny "Emaus" w Turnie powstał w 2007 roku. Była to jedna z największych inwestycji w ostatnich latach w diecezji radomskiej, po wybudowaniu ośrodka akademickiego w Radomiu. „Emaus” jest doskonałym miejscem do organizowania rekolekcji, dni skupienia, ale również weekendów, szkoleń, konferencji, ognisk, spotkań integracyjnych oraz wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży. Od początku ośrodkowi w Emaus towarzyszyła idea, aby był "żywym pomnikiem" pontyfikatu Jana Pawła II. Główny budynek nosi imię błogosławionego papieża. Widnieją na nim słowa: "Zawsze Was szukałem! Teraz przyszliście do mnie". W ośrodku są relikwie krwi Ojca Świętego i s. Faustyny Kowalskiej.

W uroczystości uczestniczyli m.in. ks. Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski oraz senator Wojciech Skurkiewicz, wiceprezydenci Radomia: Anna Kwiecień i Krzysztof Ferensztajn.