Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
SEDNO SPRAWY PLUS
Jacek Prusinowski
Patron dnia: św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), dziewica i męczennica
Dziś jest: Wtorek, 09 sierpnia 2022

DIECEZJA RADOMSKA

Ks. Tatar ponownie Krajowym Duszpasterzem Powołań

czwartek, 14 marca 2019 10:34 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Ks. prof. Marek Tatar został ponownie wybrany Krajowym Duszpasterzem Powołań. Decyzję w tej sprawie podjęli polscy biskupi zgromadzeni na zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Ks. Marek Tatar jest kapłanem diecezji radomskiej. Jest teologiem duchowości. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Mistyki Chrześcijańskiej na UKSW i jest wicedyrektorem Instytutu Teologii Systematycznej na UKSW.

Ks. Marek Tatar urodził się w 1963 r. w Radomiu. W 1989 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa diecezji sandomiersko - radomskiej Edwarda Materskiego. W latach 1994-1999 podjął studia w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego w Warszawie. Jednocześnie rozpoczął kurs języka angielskiego w angielskim Brighton. W latach 2000 - 2002 kontynuował studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rozprawę "Świętość chrześcijanina w pismach bł. Antoniego Rewery" obronił w 2002 roku.

Wykładał duchowość wczesnopatrystyczną oraz ćwiczenia z mistyki chrześcijańskiej na UKSW. Prowadził zajęcia w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu i Instytucie Teologicznym w Radomiu. W 2003 rozpoczął zajęcia w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego we Lwowie z przedmiotów: duchowość świeckich, duchowość życia konsekrowanego, duchowość ruchów odnowy życia chrześcijańskiego w Kościele, historia duchowości chrześcijańskiej. Jednocześnie prowadził zajęcia z mistyki chrześcijańskiej w Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie.

Od 2006 roku prowadził zajęcia w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego w Warszawie. W roku 2006 odbył stypendium naukowe w Heythrop College w Anglii. Zajmował się archiwalnymi zbiorami dotyczącymi kard. George Basil'a Hume'a. Praca została zakończona podczas kolejnego pobytu w Londynie w 2008 roku. W tym samym roku przebywał na Uniwersytecie w Oxfordzie przygotowując przedmiot "Duchowość ekumeniczna".

Ks. Marek Tatar opublikował 4 pozycje książkowe oraz ok. 90 artykułów naukowych w różnych językach dotyczących duchowości chrześcijańskiej. Przez kilka lat był duszpasterzem akademickim. Organizował też Akademickie Forum Dyskusyjne. Był też dyrektorem Pieszej Pielgrzymki Diecezji Radomskiej na Jasną Górę oraz pomysłodawcą katechumenatu, czyli przygotowania osób dorosłych do przyjęcia chrztu świętego. Był jednym z organizatorów spotkań papieskich, które odbywały na ulicy Jana Pawła II w Radomiu w rocznicę jego śmierci.