Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Jan Pasterski
Patron dnia: bł. Celina Borzęcka, zakonnica
Dziś jest: Poniedziałek, 26 października 2020

DIECEZJA RADOMSKA

Diecezja radomska ma 27 lat

poniedziałek, 25 marca 2019 08:29 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

27 lat temu wprowadzono nowy podział administracyjny struktur kościelnych w Polsce. Ogłoszona bulla papieska “Totus Tuus Poloniae populus” utworzyła 13 nowych diecezji, wśród nich diecezję radomską.

Ważną datą w 27-letniej historii diecezji był dzień 25 maja 2002 roku. Wtedy to kard. Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, przewodniczył w katedrze liturgii święceń biskupich trzeciego ordynariusza radomskiego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia abp. Zygmunta Zimowskiego.

Kościół radomski wspomina też peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która przyczyniła się do odnowy życia religijnego. Nie zapomina również o wydarzeniach związanych z jubileuszem 2000 lat chrześcijaństwa i słynnych Apelach Młodych w katedrze, które gromadziły tysiące młodych osób.

W 1992 roku, czyli pół roku od utworzenia diecezji, pierwszy ordynariusz bp Edward Materski powołał do istnienia Radomski Instytut Teologiczny, a potem Kolegium Katechetyczne. Instytut stał się bazą dla Wydziału Teologicznego, którego powstanie w 2000 roku zainicjował drugi ordynariusz radomski bp Jan Chrapek. Wydział przekształcił się znów w Instytut, ale ubogacił się o Centrum Myśli Benedykta XVI, które utworzył bp Zygmunt Zimowski.

Do ważnych wydarzeń w ostatnich 27 lat Kościoła radomskiego trzeba zaliczyć utworzenie sieci parafialnej i budowę nowych kościołów. W diecezji jest ponad trzysta parafii. Zbudowano także seminarium duchowne, które poświęcił w 1991 roku Jan Paweł II. W ciągu 27 lat mury seminarium opuściło ponad 400 księży.

Diecezja radomska powstała na mocy bulli Jana Pawła II “Totus Tuus Poloniae populus”. Pierwszym ordynariuszem został bp Edward Materski. Biskupami pomocniczymi zostali bp Adam Odzimek i bp Stefan Siczek. Drugim ordynariuszem był biskup Jan Chrapek, który zginął tragicznie w 2001 roku. Urząd po nim objął bp Zygmunt Zimowski, który zmarł w 2016 roku. Obecnym ordynariuszem jest bp Henryk Tomasik.

Wśród pierwszych dzieł, które powstały z chwilą ustanowienia diecezji było powołanie do życia diecezjalnej Caritas, Radomskiego Instytutu Teologicznego przy Wydziale Teologii KUL oraz Diecezjalnego Studium Organistowskiego. Początki diecezji to również powołanie diecezjalnej rozgłośni – Radia Ave (dzisiaj Radio Plus Radom) oraz pisma diecezjalnego “AVE” (dzisiaj Gość Niedzielny). 25 lat diecezji to również dwa synody, drugi jeszcze trwa. Patronem diecezji i Radomia jest św. Kazimierz.

Powierzchnia diecezji radomskiej wynosi 8 tys. km kwadratowych. Składa się z 29 dekanatów i 301 parafii. Z danych z 2015 roku wynika, że w diecezji radomskiej posługę duszpasterską pełniło ponad 850 księży i mieszkało prawie 860 tys. osób. Statystycznie jedna parafia liczyła 2,8 tys. wiernych. Natomiast na 1 księdza przypadało 990 osób.

Z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wynika, że w 2016 roku w niedzielę do kościoła chodziło 37,7% wiernych, a w 2017 już 39,8%. Cieszyć może także liczba osób, które przystępowały do Komunii Świętej. W 2016 roku było to 15,7% wiernych, a w 2017 już 17%. Dane pochodzą z 97% wspólnot parafialnych.

W 2017 udzielono 10370 chrztów (dla porównania – rok wcześniej – 9685). Do pierwszej komunii świętej przystąpiło 11248 dzieci (8767 w 2016r.), do bierzmowania 8858 (9335 w 2016r.), zaś sakrament małżeństwa zawarło 4064 pary (4152 w 2016r.).

W 2017 roku w diecezji radomskiej było 761 księży, w tym 623 pełniło posługę duszpasterską. Liczba alumnów wynosi 57. Warto odnotować, że w przeliczeniu na 100 księży diecezjalnych, przypadało 7,5 alumnów. W sumie w diecezji jest 301 parafii, w tym 11 zakonnych.

Na wokandę Sądu Kościelnego zostało wniesionych 99 spraw (134 w 2016). Rozstrzygnięto 89 z nich. W 33 przypadkach stwierdzono nieważność małżeństwa, w 47 stwierdzono wyrok przeciw nieważności, a w 7 umorzono proces.

W diecezji radomskiej istnieje 110 poradni rodzinnych (4500 porad), w tym 2 specjalistyczne, która udzieliła 778 porad.