Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: bł. Władysław z Gielniowa
Dziś jest: 25 września 2020

DIECEZJA RADOMSKA

W obliczu gender - co robić?

sobota, 07 czerwca 2014 15:53 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami - przypomniał Ryszard Fałek, wiceprezydent Radomia, odpowiedzialny za oświatę w mieście, który był uczestnikiem diecezjalnego spotkania katechetów w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 400 osób.

Ryszard Fałek poinformował katechetów o działaniach podejmowanych przez samorząd wobec programów równościowych promujących ideologię gender. Poinformował również, że skierował list otwarty do dyrektorów i pedagogów placówek oświatowych, minister edukacji narodowej i mazowieckiego kuratora oświaty, w którym apeluje o szczególną wrażliwość i odpowiedzialność we wprowadzaniu pilotażowych eksperymentów w zakresie gender w radomskich placówkach oświatowych. Ryszard Fałek przypomniał także, że rola jaką w tym procesie mają do spełnienia rodzice jest w znacznej mierze wyznaczona zapisami ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela. Stwierdził, że do kompetencji rady rodziców należy m.in. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowego uczniów. - W zakresie ideologii gender przypominam, że jako pedagodzy, wychowawcy odpowiadamy za przestrzeganie prawa w zakresie swobody wyznania i wychowania, które winno być zgodne z oczekiwaniami rodziców co gwarantuje art. 48 ust. 1 Konstytucji RP, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami - powiedział wiceprezydent Radomia.

O programie wychowawczym szkoły mówił ks. prof. Adam Maj z Instytutu Pedagogiki KUL. - Apeluję do wszystkich, by program wychowawczy szkół nie był materiałem do którego zagląda się jedynie w trakcie awansu zawodowego nauczycieli. Muszą go współtworzyć wszyscy nauczyciele. Dlatego zachęcam katechetów i całe środowisko szkolne, aby zająć się programem wychowawczym opartym na wartościach - mówił ks. prof. Maj. Mówił, że w pracy z uczniami pomaga jasno określony system wartości oparty na zasadach chrześcijańskich. Dodał, że coraz więcej rodziców chce wychowywać swoje dzieci właśnie według takich zasad.