Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: święte męczennice Perpetua i Felicyta
Dziś jest: Niedziela, 07 marca 2021

Sanktuaria

Nuncjusz w Ostrej Bramie w Skarżysku - Kamiennej

sobota, 16 listopada 2019 17:15 / Autor: Elżbieta Warchoł
Radio Plus Radom
Elżbieta Warchoł

Abp Salvatore Pennacchio przewodniczył uroczystościom 30 lecia sanktuarium w Skarżysku - Kamiennej

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio przewodniczył w sobotę, 16 listopada uroczystościom odpustowym Matki Bożej Ostrobramskiej w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku - Kamiennej. Uroczystości były połączone z obchodami 30 lecia powstania sanktuarium. Słowa powitania na początku liturgii skierował do zebranych biskup radomski Henryk Tomasik. Mówił między innymi:

Ojciec Święty w liście zapewnił o duchownej łączności z wiernymi Kościoła Radomskiego. Papież Franciszek zachęcił też do „ufnego zawierzenia Matce Bożej Miłosierdzia swoich spraw, osobistych, społecznych, narodowych i tych, które są przedmiotem troski wspólnot parafialnych i całej diecezji”. - Ojciec Święty życzy, by modlitewne spotkanie z Maryją, przenikała wdzięczność za Jej orędownictwo u Boga, wyproszone łaski i duchowe pocieszenia. Dar sanktuarium i jego działalność w minionym 30-leciu, szczególnie wielogodzinne sprawowanie sakramentu pojednania i podejmowane dzieła miłosierdzia, niech będą okazją do dziękczynienia za zaistniałe dobro, powodem radości i okazją do ożywienia wiary, nadziei i miłości. Telegram od papieża Franciszka odczytał ks. prał. Kryspin Dubiel z Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie.

Obok modlitwy towarzyszy nam refleksja: Spoglądać na Matkę Miłosierdzia i czynić miłosierdzie przesłaniem skarżyskiego sanktuarium - mówił w homilii abp Pennacchio. Nuncjusz apostolski w Polsce odniósł się też do dwóch głównych wątków: Sanktuarium w Skarżysku- Kamiennej jako miejsce Bożego wybrania i maryjna Bazylika Mniejsza będąca inspiracją do spoglądania na Maryję i doświadczania miłosierdzia:

Dalszą część homilii odczytał ks. Kryspin Dubiel z Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie:

Na zakończenie swojej homilii abp Salvatore Pennacchio mówił:

Na koniec Mszy św. Kapituła Ostrobramska przyznała 5 medali "Dominae de Porta Aciali operibusque misericordiae deditus" (Pani z Ostrej Bramy i dziełom miłosierdzia oddany). Sekretarz kapituły ks. prof. Marek Chmielewski:

Medale otrzymali: Marian Niemirski, ks. Daniel Glibowski, Roman Wojcieszek, Zofia Wnukowska i Marek Kozdrak. Jakie to doświadczenie otrzymać taki medal mówi Zofia Wnukowska z Kozienic:

Abp Salvatore Pennacchio powiedział na zakończenie liturgii:

Kustosz sanktuarium ks. prał. Jerzy Karbownik dziękował wszystkim za zaangażowanie i pomoc na przestrzeni 30 lat istnienia Ostrej Bramy w Skarżysku - Kamiennej. To wiele dobra mówił Radiu Plus Radom:

W uroczystościach uczestniczył wiceprezydent Skarżyska - Kamiennej Andrzej Brzeziński, który podkreśla ważną rolę sanktuarium w życiu miasta i jego mieszkańców:

W liturgii licznie uczestniczyli wierni, którzy przyjechali do sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej z wielu miejsc w diecezji oraz w kraju:

Po Mszy św. odmówiona została Litania do M. B. Miłosierdzia i odbyła się procesja z Najśw. Sakramentem z Bazyliki Mniejszej do kaplicy M. B. Miłosierdzia. To jednak nie koniec uroczystości jubileuszowych i Dni Opieki. Między innymi w poniedziałek, 18 listopada wprowadzone zostaną do sanktuarium relikwie błog. Karoliny Kózkówny.

22 października 1989 roku ks. kard. Henryk Gulbinowicz dokonał poświęcenia kaplicy i intronizacji wizerunku Matki Bożej. Obraz jest darem bp. Edwarda Materskiego, a namalowała go wilnianka Izabela Borowska. Koronacja obrazu odbyła się 2 lipca 2005 r. 7 stycznia 2014 roku sanktuarium otrzymało tytuł bazyliki mniejszej dekretem papieża Franciszka.

Wierni są dumni z bliskich związków sanktuarium z Janem Pawłem II, który jako wotum podarował Matce Bożej złoty różaniec i piuskę. Sanktuarium przechowuje także własnoręcznie napisany tekst przez papieża Polaka “Matce Miłosierdzia Skarżysko-Kamienną zawierzam”. Powstał on z okazji ogłoszenia Matki Bożej patronką miasta w 1995 roku. Właśnie, na pamiątkę tego wydarzenia odbywa się corocznie procesja zawierzenia ulicami miasta z obrazem Matki Bożej Miłosierdzia.

Od wielu lat przy skarżyskim sanktuarium rozwija się działalność charytatywna. W Domu Miłosierdzia przy sanktuarium prowadzona jest m.in. jadłodajnia dla ubogich, która wydaje codziennie kilkadziesiąt posiłków, noclegownia dla bezdomnych, mieszkania chronione dla absolwentów szkół specjalnych, świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin alkoholowych i rozbitych.