Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: św. Weronika Giuliani, dziewica
Dziś jest: 09 lipca 2020

DIECEZJA RADOMSKA

Stulecie zapisane miłosierdziem

wtorek, 19 listopada 2019 07:27 / Autor: Elżbieta Warchoł
za: ks. dr M. Krawczyk
Elżbieta Warchoł

Historia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu

Starszemu pokoleniu radomian pierwsze skojarzenia związane z „siostrami na Struga” odnoszą się do kaplicy „pod zadaszeniem”, zapachu świeżego chleba czy niezapomnianego smaku białego barszczu. Młodsze pokolenie kojarzy to miejsce z przedszkolem czy oknem życia. Wiele innych osób widząc siostry powie, że to zgromadzenie, w którym żyła św. Faustyna. Jednocześnie ta cicha i pokorna posługa, często niezauważona przez osoby postronne, trwa już w Radomiu nieprzerwanie ponad sto lat i jest znacznie większa niż te kilka najczęściej powtarzanych skojarzeń- mówi ks. dr Michał Krawczyk, autor książki pt: Stulecie zapisane miłosierdziem. Historia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu

Książka ta jest owocem uroczystości jubileuszowych, jakie przeżywało zgromadzenie w 2017 roku. Została wydana przez Wydawnictwo Diecezjalne „AVE” w ramach nowej serii naukowej „Historia Radomiensis”. Teksty zawarte w publikacji są pokłosiem konferencji naukowej, jaka miała miejsce we wrześniu 2017 roku.

Artykuły zostały poprzedzone przedmową redaktora serii naukowej. Słowo wprowadzenia napisała m. Petra Kowalczyk ZMBM Przełożona Generalna Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Pierwszy artykuł został przygotowany przez s. Nullę Chmurę ZMBM sekretarkę zgromadzenia. Autorka w swoim tekście pt. „Będzie, co Bóg zechce. Rys historyczny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia” zaprezentowała początki istnienia wspólnoty zakonnej w Polsce, powstanie pierwszych domów. W artykule możemy znaleźć także informacje na temat charyzmatu zgromadzenia, podejmowanych dzieł miłosierdzia, roli św. Faustyny w krzewieniu prawdy o Bożym miłosierdziu, jak również przedstawiono nauczanie papieży XX wieku w kwestii dotyczącej Bożego miłosierdzia.

Drugi tekst pt. „Biskup Paweł Kubicki – pomysłodawca i założyciel radomskiego „Domu Opieki” przy ul. Kozienickiej” został przygotowany przez ks. Alberta Warso, kapłana diecezji radomskiej. Artykuł przypomina postać zapomnianego radomianina, biskupa pomocniczego diecezji sandomierskiej, bez którego nie byłoby w Radomiu sióstr magdalenek. Autor tekstu w sposób niezwykle wnikliwy ukazuje życie biskupa Pawła w aspekcie jego troski o rozwój zgromadzenia i zakładu wychowawczego w mieście. Jednocześnie można zauważyć, że dla sióstr biskup Paweł Kubicki był wielkim autorytetem i ojcem wspólnoty wspierającym to dzieło do śmierci w 1944 roku.

Ostatni tekst autorstwa ks. Michała Krawczyka nosi tytuł „Historia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu w latach 1917–2017”. Artykuł opisuje trudne początki powstawania radomskiego domu w 1917 roku, tworzenie zakładu wychowawczego dla dziewcząt, heroiczne zaangażowanie sióstr w działalność charytatywną w okresie II wojny światowej. Nie sposób pominąć też działalności zgromadzenia w okresie komunistycznym, w czasie gdy został zabrany przez władze dom filialny wraz z gospodarstwem w Cerekwi oraz gdy upaństwowiono zakład wychowawczy. Radomski klasztor wpisuje się także w powstanie parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia na radomskim osiedlu XV-lecia. Dopełnieniem części tekstowej jest bogaty zbiór fotografii z archiwum zgromadzenia oraz zdjęcia prezentujące teraźniejszość radomskiej wspólnoty.

„Stulecie zapisane miłosierdziem” to pierwsza publikacja książkowa poświęcona historii Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu. Została przygotowana z wdzięczności wobec dobra, jakie było czynione przez siostry oraz z troską o to, by nie zapomniano pięknej historii stu lat tego zgromadzenia. Książka jest adresowana nie tylko to osób związanych ze zgromadzeniem czy mieszkańców osiedla XV-lecia w Radomiu, ale do każdego, kto interesuje się historią Kościoła czy Radomia. Publikacja jest do nabycia w radomskim klasztorze sióstr MB Miłosierdzia przy ul. Struga 31. (za: ks. dr Michał Krawczyk)

 

Zapraszamy do nas: