Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: NMP z góry Karmel - szkaplerz karmelitański
Dziś jest: 16 lipca 2020

DIECEZJA RADOMSKA

Bp Henryk Tomasik: Potrzebna jest gorąca modlitwa w intencji rodzin

sobota, 30 listopada 2019 06:18 / Autor: Jakub Szczechowski
fot. M.Nowakowska/Radio Plus Radom
Jakub Szczechowski

Biskup radomski Henryk Tomasik zachęca wiernych do pobożnego i świadomego udziału we Mszy Św., pogłębienia wiedzy o Eucharystii oraz do modlitwy w intencji rodzin. Jutro w kościołach w diecezji radomskiej czytany będzie list biskupa do wiernych na rozpoczynający się Adwent i rok liturgiczny.

Początek roku liturgicznego to jednocześnie w Kościele w Polsce inauguracja trzyletniego programu duszpasterskiego "Eucharystia daje życie". Pierwsza odsłona przebiegać będzie pod hasłem "Wielka tajemnica wiary". - Celem programu duszpasterskiego jest ożywienie naszej wiary w Eucharystię, tak, aby była tajemnicą wyznawaną, celebrowaną i świętowaną - pisze biskup Tomasik. Chodzi też o to, by wierni pobożnie, ale też świadomie i aktywnie uczestniczyli we Mszy Św. Nie wystarczy być tylko fizycznie. - Ważny jest udział świadomy ze zrozumieniem słów i znaków, które tworzą Liturgię Mszy Świętej. Udział pobożny wyraża się w tym, że wypowiadanym słowom i wykonywanym gestom towarzyszą nasze akty wiary, uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby, tak jak w pięknym hymnie Chwała na wysokości Bogu: „Wielbimy Cię. … Dzięki Ci składamy …. zmiłuj się nad nami … przyjm błaganie nasze”. Udział czynny – to nasze zaangażowanie we wspólne modlitwy, dialogi liturgiczne, wspólny śpiew, a także wykonywanie niektórych czynności liturgicznych - wyjaśnia ks. bp Tomasik. Zaprasza przede wszystkim do osobistej i wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu, ale również lektury książek, korzystania z katechez i konferencji na temat Eucharystii.

Rok duszpasterski 2019/2020 będzie w diecezji radomskiej przeżywany jako Rok Rodziny. Biskup Tomasik podkreśla, że rodzina jako podstawowa ludzka wspólnota powinna być środowiskiem życia i miłości. Rok Rodziny ma przypomnieć wagę sakramentu małżeństwa - fundamentu, na którym powstaje rodzina. - Podczas zawierania Sakramentu Małżeństwa małżonkowie wspólnie składają wzajemne zobowiązanie wobec Pana Boga. Składają ślub - przypomina biskup radomski. Kolejne zobowiązanie pada podczas chrztu dziecka. Rodzice deklarują wychowanie w wierze potomstwa.

Biskup Henryk Tomasik w liście do wiernych wyraża radość z wielu dobrych rodzin i małżeństw. Wskazuje jednak także bolączki i zagrożenia. - Z niepokojem jednak patrzymy na szybko rozpadające się związki małżeńskie, na istniejące związki niesakramentalne oraz na brak prawdziwie chrześcijańskiego wychowania w wielu rodzinach. Potrzebna jest pogłębiona refleksja na temat rodziny chrześcijańskiej, Sakramentu Małżeństwa oraz odpowiedzialności za religijne wychowanie dzieci i młodzieży. Konieczna jest wielka troska rodziców o uczestnictwo młodego człowieka w niedzielnej Mszy Świętej oraz dobry udział w katechezie szkolnej. Potrzebna jest gorąca modlitwa w intencji rodzin - pisze biskup radomski.

Ks. bp Tomasik zaprasza już teraz do udziału w Jerychu Różańcowym w intencji rodzin. Rozpocznie się 25 marca 2020 roku, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Każda parafia będzie przez wyznaczoną dobę adorowała Najśw. Sakrament. Będzie to uwielbienie, dziękczynienie ale też błaganie z różańcem w ręku w intencji rodzin, małżonków i dzieci.

Zapraszamy do nas: