Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: św. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła
Dziś jest: 24 stycznia 2020

DIECEZJA RADOMSKA

Więcej nas uczestniczy w niedzielnej mszy świętej. Komentarz Bp. Tomasika

07 stycznia 2020, 12:06 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

W niedzielnej Mszy św. w diecezji radomskiej uczestniczy 41,5% wiernych, a do Komunii Świętej przystępuje 17,8% - to dane z najnowszego opracowania "Rocznika Statystycznego Kościoła w Polsce" Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Są to dane przygotowane w 2019 r., ale oparte na badaniach przeprowadzonych w 2018 r.

Dla porównania: w niedzielnej mszy świętej w 2017 roku uczestniczyło 39,8% katolików w diecezji radomskiej, a 18,2% przystępowało do komunii świętej, zaś w 2016 roku było to kolejno: 37,7% i 15,7%.

Diecezja radomska, biorąc pod uwagę liczbę osób uczestniczących w niedzielnej mszy świętej zajmuje 14 miejsce w kraju, wśród wszystkich diecezji i 20 miejsce pod względem przystępujących do Komunii Świętej. 

Biskup radomski Henryk Tomasik komentując dane statystyczne z radością odnotował znaczny wzrost osób uczestniczących w niedzielnej mszy świętej. W ciągu ostatnich trzech lat odsetek ten wzrósł z 37 do ponad 41 procent. - Dziękuję wiernym, którzy na nowo odkrywają drogę do świątyni. Do wynik pracy duszpasterskiej. Z danych ISKK wynika, że w naszej diecezji wzrasta liczba osób, które angażują się w różne grupy formacyjne na szczeblu parafialnym. To znak pogłębiania świadomości Kościoła. Wspólnie budujemy Chrystusowy Kościół i prosimy Boga, by jeszcze więcej osób uczestniczyło w niedzielnej mszy świętej, przystępowało do Komunii Świętej oraz angażowało się w życie parafii. Tutaj potrzebne jest nasze świadectwo wiary - powiedział bp Henryk Tomasik na antenie Radia Plus Radom:

W 2018 roku w diecezji radomskiej było 301 parafii, w tym 290 diecezjalnych i 11 zakonnych. W tym okresie było 747 księży, z czego posługę duszpasterską pełniło 601 kapłanów. Liczba alumnów wynosiła 58 (10 miejsce w Polsce).

W 2016 roku w diecezji radomskiej udzielono 9685 chrztów, w 2017 - 10370 a w 2018 - 10229. Do pierwszej Komunii Świętej przystąpiło kolejno: 8767, 11248 i 11181 dzieci a do bierzmowania przystąpiło 9335, 8858 i 9234 kandydatów. Natomiast sakrament małżeństwa zawarło 4152, 4064 i 4037 par.

W diecezji radomskiej są trzy specjalistyczne poradnie rodzinne. Z ich porad skorzystało 778 osób. Na szczeblu parafialnym takich ośrodków jest 104. Z tej formy wsparcia skorzystało 3 tys. osób. Warto odnotować, że liczba poradni rodzinnych w diecezji radomskiej jest jedną z większych w naszym kraju.

Aktywność katolików świeckich w parafiach diecezji radomskiej wynosi 9,1% (13 miejsce w Polsce).

Stan sakralnych zabytków nieruchomych, należących do parafii w 2018 roku, wynosił 774 obiektów, z czego 44,5% została wpisana do rejestru zabytków a 38,6% była udostępniona do zwiedzania. Dane te komentuje ks. Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków:

W ISKK nie podano ilu uczniów uczęszcza na lekcji religii w diecezji radomskiej. W roku szkolnym 2018/2019 na lekcje religii w placówkach edukacyjnych w całym kraju uczęszczało 88% uczniów.

Zapraszamy do nas: