Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
LUDZKIM GŁOSEM
Patrycja Michońska
Patron dnia: św. Lidia
Dziś jest: 03 sierpnia 2020

DIECEZJA RADOMSKA

Poznajcie przyszłych księży! Prezentujemy sylwetki diakonów, którzy już w sobotę przyjmą święcenia kapłańskie

środa, 27 maj 2020 16:37 / Autor: Weronika Chochoł
od lewej: dk. Łukasz Szymański, dk. Michał Nachyła, ks. Grzegorz Tęcza - ojciec duchowny, dk. Paweł Łęcki, dk. Michał Kopciński. fot. ks. Jacek Wieczorek
Weronika Chochoł

Jedni uprawiają sport, inni miłują się w muzyce. Łączy ich miłość do Boga i pragnienie bycia dobrym kapłanem... Czterech kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu w najbliższą sobotę przyjmie święcenia kapłańskie. Przedstawiamy sylwetki czterech przyszłych neoprezbiterów.

Diakonów, którzy zakończyli formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu zapytaliśmy o to, jakimi chcieliby być kapłanami i jakie obawy towarzyszą im na chwilę przed wejściem na drogę kapłaństwa. Diakoni opowiedzieli również o tym, jakie motto będzie im przyświecać, jak narodziła się ich droga powołania, ale także o swoich zainteresowaniach. 

Diakon Michał Kopciński 

                                       

Dk. Michał Kopciński pochodzi z parafii św. Stefana w Radomiu. Na drogę kapłaństwa obrał trzy wzory - Chrystusa Najwyższego Kapłana, św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na motto swojej drogi kapłańskiej wybrał słowa 'Tak Ojcze' z ewangelii wg św. Mateusza. Początków swojego powołania upatruje się w dziecięcym zadziwieniem osobą kapłana, natomiast kulminacyjnym momentem rozpoznawania powołania były rekolekcje w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Interesuje się muzyką i sportem. 

Odkrywanie powołania: 

Plany na kapłaństwo: 

Motto:

Zainteresowania:

 

Diakon Michał Nachyła 

                           

Dk. Michał Nachyła pochodzi z parafii św. Stefana w Radomiu, gdzie - patrząc na kapłanów - odkrywał powołanie. Ostatecznę decyzje o wstąpieniu na drogę kapłaństwa podjął w klasie maturalnej po rekolekcjach powołaniowych w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Jego zdaniem dobry kapłan żyje autentyczną relacją z Bogiem i jest oddany ludziom. Na swoje motto wybrał fragment z Księgi Proroka Izajasza. Interesuje się sportem, w wolnych chwilach lubi czytać, przede wszystkim powieści i kryminały. 

Odkrywanie powołania: 

Plany na kapłaństwo: 

Motto:

Zainteresowania:

 

Diakon Łukasz Szymański: 

                              

Dk. Łukasz Szymański pochodzi z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu. Głos powołania słyszał już wcześniej, jednak starał się go zagłuszyć. Jest jednak przykładem, że przed Panem Bogiem nie można uciec. Chciałby być kapłanem, który będzie blisko ludzi, a na swojej drodze kapłańskiej bedzie kierował się słowami, które Chrystus powiedział do swoich uczniów przed Wniebowstąpieniem. W jego duszy gra muzyka, nie przemawia do niego rap, ale w szczytnym celu przyjąłby wyzwanie do #Hot16challenge2. 

Odkrywanie powołania: 

Plany na kapłaństwo i motto:

Zainteresowania:

 

Diakon Paweł Łęcki: 

                         

Dk. Paweł Łęcki pochodzi z parafii św. Mikołaja w Wysokiej. Chce skupiać się na Panu Bogu, nie na sobie. Chciałby pracować z młodymi ludźmi, pokazywać im wartość sakramentów. Bliski jest mu również charyzmat misyjny. Myśl o kapłaństwie kiełkowała od szkolnych, czas seminarium pozwolił mu rozeznać swoją drogę. Było to czasem zmaganie się z Panem Bogiem, ale jednocześnie podążanie za Jego głosem. Jako motto wybrał słowa św. Pawła z Listu do Galatów. Prywatnie - pasjonat Jamesa Bonda, ale także filmów dokumentalnych dotyczących II wojny światowej. 

Odkrywanie powołania: 

Plany na kapłaństwo: 

Motto:

Zainteresowania:

 

Święceń kapłańskich diakonom udzieli Biskup Radomski Henryk Tomasik w sobotę, 30 maja podczas Mszy św. o godz. 10.00 w radomskiej katedrze.

Zapraszamy do nas: