Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRYWATKA Z RADIEM PLUS
Marek Sierocki
Patron dnia: św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik
Dziś jest: 14 sierpnia 2020

DIECEZJA RADOMSKA

Będziemy zwycięzcami wtedy, gdy będziemy ofiarą

czwartek, 04 czerwca 2020 22:23 / Autor: Weronika Chochoł
ks. Jacek Wieczorek/Radio Plus Radom
Weronika Chochoł

Dziękujemy za kapłaństwo każdego kapłana diecezjalnego i zakonnego, który pracuje w diecezji radomskiej - mówił bp Henryk Tomasik, który przewodniczył Mszy świętej w skarżyskiej bazylice, gdzie zgromadzili się księża na pielgrzymce z okazji święta Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

W programie pielgrzymki była konferencja formacyjna biskupa Piotra Turzyńskiego, adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do skorzystania z sakramentu pojednania, Eucharystia i zawierzenie kapłanów przed obrazem Matki Bożej Miłosierdzia.

Najpierw kapłani wysłuchali konferencji pt. „Eucharystia jest ofiarą”, którą wygłosił bp Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej. - W Eucharystii jest źródło siły ale i wezwanie do przemiany siebie i świata. W wymiarze ofiarniczym Eucharystia jest zawsze wezwaniem do nawrócenia, do zaparcia się samego siebie. Odkrycie tego wymiaru pozwala na pełną realizację kapłaństwa służebnego tymczasem bardzo często ten wymiar jest zapominany lub niechętnie podejmowany. Sama istota ofiary staje się coraz bardziej niezrozumiała, albo negatywnie odbierana - powiedział na wstępie konferencjonista.

O ile w ruchach i wspólnotach parafialnych widzi się, że Eucharystia buduje i umacnia wspólnotę, że Eucharystia jest sakramentem obecności Boga, o tyle zapominamy, że Eucharystia jest ofiarą. – To jest Krew przelana i Ciało wydane, Jezus zostaje połamany, starty, to jest uobecnienie ofiary krzyża nie tylko duchowo, ale i realnie – mówił bp Turzyński.

Biskup Turzyński przybliżając ofiarniczy charakter Eucharystii przypomniał naukę św. Jana Pawła II w encyklice Redemptor hominis: „źródłem naprzyrodzonej mocy Kościoła jako Ludu Bożego jest trwać i stale postępować w życiu eucharystycznym, pobożności eucharystycznej i rozwijać się duchowo w klimacie Eucharystii”.

Augustyńską myślą "Pro nobis tibi victor et victima" (Dla nas, Tobie, On jest zwycięzcą i ofiarą) wskazał zebranym kapłanom na zasadę owocnego życia ofiarowanego Bogu i innym. Droga ofiary, zapłaty jest naturalną misją  i prawem życia każdego kapłana.

– Nie zwyciężymy świata, pokus, jeśli nie staniemy się ofiarą – zakończył bp Turzyński.

Również bp Henryk Tomasik w homilii podjął temat ofiarnego charakteru kapłaństwa. Przywołał świadectwo bł. ks. Franciszka Rosłańca, radomskiego męczennika z Dachau, który dał przykład wiary wyrażającej się w naśladowaniu Chrystusa: „teraz coraz lepiej rozumiem i coraz bardziej jestem przekonany, że najpiękniejsza i najważniejsza, ale dla nas najtrudniejsza modlitwa to modlitwa Chrystusa  w Ogrodzie Oliwnym: „Ojcze, niech się dzieje Twoja wola”.

W swoim rozważaniu kaznodzieja posłużył się biblijnym obrazem miłosiernego Samarytanina, którym jest Chrystus pochylający się nad człowiekiem potrzebującym pomocy. Ten obraz – mówił biskup – jest pięknym znakiem zatroskania o człowieka, który opuścił Jerozolimę, miasto święte i zwrócił się w kierunku rzeczywistości bez Boga. Swoją decyzję niemal przypłacił życiem.

Dzisiejsza wdzięczność za dar kapłaństwa uświadamia potrzebę wdzięczności za to, że człowiek może być podniesiony do godności przyjaciela Chrystusa i uobecniać poprzez sakramenty tajemnice zbawienia.

Następnie biskup nawiązując do św. Jana Pawła II wskazał na szczególne utożsamienie się kapłanów z Chrystusem:

- Kapłan sprawując Najświętszą Ofiarę „in persona Christi” utożsamia się z Najwyższym Kapłanem, który sam jest sprawcą i podmiotem tej Ofiary. My dzisiaj dziękujemy za nasze, osobiste, sakramentalne utożsamianie się z Najwyższym Kapłanem przy ołtarzu, w konfesjonale, w codziennej posłudze kapłańskiej. Do naszego dziękczynienia dołączamy błaganie, aby naszą rzeczywistą modlitwą błagalną były słowa: „Oto idę, aby spełniać wolę Twoją, Boże!” i „Ojcze, niech się dzieje Twoja wola”. Oto idę z brewiarzem, z różańcem w ręku, na kolanach przed Najświętszym Sakramentem, zatroskany o zbawienie penitentów w konfesjonale, zatroskany o zbawienie każdego człowieka.

Na zakończenie biskup Tomasik zachęcił uczestników do pogłębiania gorliwości kapłańskiej, aby skutecznie wskazać ludziom drogi prowadzące do zbawienia.

- Jest ogromna potrzeba prawdziwie świętych kapłanów, którzy pokażą światu prawdziwego Boga i nadzieję pięknego życia rzeczywiście opartego na Ewangelii. Każdy kapłan jest potrzebny!  Jeżeli będziecie szli za Jezusem, ludzie pójdą za wami. Tak odpowiedział angielskiemu klerykowi na pytanie o skuteczność pracy ewangelizacyjnej François Văn Thuân, wietnamski kardynał, który kilkanaście lat przebywał w komunistycznym więzieniu – powiedział w homilii ordynariusz.

Po mszy świętej biskup Henryk Tomasik zawierzył Matce Bożej Miłosierdzia prezbiterium radomskie i razem z pielgrzymami modlił się m.in. o świętość wszystkich kapłanów diecezji, o owocność posługi duszpasterskiej, o nowe powołania kapłańskie oraz w intencji chorych i w podeszłym wieku duchownych.

Zapraszamy do nas: