Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
KTO RANO WSTAJE
Kasia Kozimor, Tomek Waloszczyk
Patron dnia: św. Dominik Savio
Dziś jest: Wtorek, 09 marca 2021

DIECEZJA RADOMSKA

Nie żyje ks. profesor Jan Szymczyk

niedziela, 15 listopada 2020 11:03 / Autor: Weronika Chochoł
fot. ks. Zbigniew Niemirski/FOTO GOŚĆ
Weronika Chochoł

W niedzielę, 15 listopada br. o godz. 4.00 w szpitalu MSWiA w Lublinie zmarł pochodzący z Kadzi  w parafii św. Macieja Apostoła w Klwowie ks. dr hab. Jan Szymczyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego iśw. Jana Pawła II. Miał 57 lat.

Ks. Jan Szymczyk urodził się 19 czerwca 1963 r. w Nowym Mieście nad Pilicą. Pochodził z Kadzi (parafia św. Macieja w Klwowie). Święcenia kapłańskie przyjął  z rąk bp. Edwarda Materskiego 20 maja 1989 roku. Po studiach doktoranckich i obronie doktoratu z zakresu socjologii został zatrudniony w Katedrze Filozofii Społecznej Instytutu Socjologii KUL. Habilitację uzyskał z zakresu socjologii (specjalność: socjologia wartości). W 2007 r. został kierownikiem Katedry Socjologii Ruchów Społecznych, a od czerwca 2008 r. Katedry Socjologii Makrostruktur i Ruchów Społecznych.

Był członkiem Towarzystwa Naukowego KUL, laureatem wielu nagród, m.in: Fundacji im. Reinholda Schneidera (Hamburg), Fundacji im. Marii Księżopolskiej-Strzeszewskiej, a także trzykrotnie Rektora KUL, w tym I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe].

Otrzymał dyplom uznania przyznany przez Polski Komitet Olimpijski i Polską Akademię Olimpijską za „wysiłek dydaktyczny włożony w krzewienie idei olimpijskiej” (prace licencjackie i magisterskie napisane pod jego kierunkiem zostały nagrodzone przez w/w instytucje)

Uczestniczył w wielu konferencjach i sympozjach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

W 2008 r. został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka zespołu kierunków studiów społecznych i prawnych Państwowej Komisji Akredytacyjnej (obecnie: Polskiej Komisji Akredytacyjnej). Był członkiem OZ NSZZ "Solidarność" KUL oraz członkiem Rady Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność"

Zainicjował, a także by redaktorem naczelnym serii wydawniczej "Studia nad wartościami. Perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych". Współorganizował także międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje naukowe z cyklu: „Studia nad wiedzą” oraz był współredaktorem serii wydawniczej pod tym samym tytułem.

W 2016 został powołany przez premier Beatę Szydło w skład Rady Centrum Badania Opinii Społecznej. W 2018 r. na to samo stanowisko, na drugą kadencję, został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego.    

Ks. dr hab. Jan Szymczyk był autorem pięciu książek, trzy prace powstały pod jego redakcją. Był również współredaktorem wielu książek i artykułów naukowych. Sam był autorem autorem ponad 80 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Poinformujemy o terminie pogrzebu.