Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: św. Sebastian, męczennik
Dziś jest: Środa, 20 stycznia 2021

DIECEZJA RADOMSKA

"Koperta życia Caritas" - ruszyła nowa akcja

wtorek, 17 listopada 2020 10:42 / Autor: Monika Nowakowska
foto: MKaczor/Radio Plus Radom
Monika Nowakowska

Caritas Diecezji Radomskiej ruszyła z nową akcją "Koperta życia Caritas" - pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych niepełnosprawnych oraz do ich opiekunów, a pośrednio do ratowników medycznych wzywanych w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia seniora.

Akcja pozwoli załogom karetek na wgląd w przygotowane wcześniej, sprawdzone informacje, które mogą być potrzebne podczas udzielania pomocy choremu. W kopercie znajdą się więc informacje o zdrowiu pacjenta i przyjmowanych przez niego lekach. To szczególnie ważne w przypadku, gdy kontakt z pacjentem jest utrudniony.

"Koperta życia Caritas" powinna zawierać kartę, na której zapisane są podstawowe i aktualne informacje dotyczące domownika - seniora: imię i nazwisko, PESEL, grupa krwi, przebyte choroby, uczulenia, przyjmowane leki, kontakt do bliskiej osoby, którą należy powiadomić w nagłych sytuacjach.

"Kopertę życia Caritas" należy umieścić w wewnętrznych drzwiach lodówki, czyli w miejscu łatwo dostępnym dla ratowników – mówi sekretarz radomskiej Caritas Anna Lis:

W pakiecie "Koperty życia Caritas" znajdują się też: foliowe zabezpieczenie karty, naklejka na lodówkę informująca, że tu znajduje się "Koperta życia Caritas" oraz wizytówka do portfela z podstawowymi informacjami na temat seniora. To na wypadek, gdyby pomoc służb medycznych była potrzebna poza miejscem zamieszkania seniora, np. na ulicy - chwali pani Anna:

"Koperty życia Caritas" są przekazywane seniorom przez wolontariuszy Caritas diecezjalnych. W razie potrzeby członkowie rodzin lub wolontariusze Caritas mogą pomóc seniorom wypełnić kartę wpisując potrzebne dane o zdrowiu i przyjmowanych lekach.

"Koperta życia Caritas" to nowa akcja Caritas. Jeszcze dziś trafią one do wybranej liczby seniorów i stopniowo do kolejnych - w sumie 500. Najbardziej potrzebujący otrzymają dodatkowo paczki świąteczne.

Akcja ma być kontynuowana w kolejnych latach.