Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
ALEJA GWIAZD
Mariusz Syta
Patron dnia: święci Berard i Towarzysze
Dziś jest: Sobota, 16 stycznia 2021

DIECEZJA RADOMSKA

Wiadomo, co odkryto w kościele garnizonowym w Radomiu

poniedziałek, 30 listopada 2020 09:48 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

Odkrycia dokonano przypadkiem na początku listopada, w trakcie prac remontowych schodów kościoła św. Stanisława w Radomiu.

Wojwódzki Urząd Ochrony Zabytków w Radomiu informuje, że odkryte podczas robót remontowych pomieszczenie w kościele garnizonowym w Radomiu posiada wartość historyczną. - To sklepione łukami ceglanymi  pomieszczenie z pochówkami, prawdopodobnie z okresu istnienia w tym miejscu na początku XX wieku cerkwi św. Mikołaja, które zostało zadokumentowane - poinformowała Marzena Podkowa, zastępca kierownika radomskiej delegatury WUOZ w Radomiu. Odkryte pomieszczenie nie było znane w inwentaryzacji kościoła garnizonowego.

Pomieszczenie ma związek z przebudową kościoła w okresie międzywojennym. Pierwotnie kościół garnizonowy była parafią prawosławną wybudowaną w czasie zaborów w latach 1897-1902 według projektu budowniczego Rudolfa Meyera z Radomia. Świątynia została zniszczona w okresie I wojny światowej i ograbiona przez wojska austriacko-węgierskie. Po wojnie obiekt sakralny został przeznaczony na świątynię garnizonową Wojska Polskiego. Cerkiew została wówczas przebudowana na kościół katolicki według projektu arch. Kazimierza Prokulskiego. Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika została erygowana w 1927 roku przez biskupa polowego Stanisława Galla.