Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
POPOŁUDNIE PLUS RADOM
Beata Okulińska
Patron dnia: św. Mamer, biskup              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Ruda Malenicka, Wilczkowice
Dziś jest: Wtorek, 11 maja 2021

DIECEZJA RADOMSKA

Poświęcona kaplica pw. św. Dobrego Łotra

piątek, 26 marca 2021 21:40 / Autor: Michał Kaczor
fot. Michał Kaczor/Radio Plus Radom
Michał Kaczor

Biskup Marek Solarczyk poświęcił dziś kaplicę pod wezwaniem świętego Dobrego Łotra. Znajduje się ona przy bazylice św. Kazimierza w Radomiu.

Kaplicę poświęcił biskup Marek Solarczyk. W uroczystości wzięli udział także członkowie wspólnoty św. Dobrego Łotra. Eucharystię poprzedziło nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

- Nasza dzisiejsza msza święta podsumowuje pewien proces naszego dojrzewania, żeby w tym miejscu mogła odbywać się regularnie msza święta, żebyśmy mogli adorować Pana Jezusa i spotykać się na spotkania formacyjne – powiedział ks. Sławomir Płusa, moderator Nowej Ewangelizacji i duszpasterz wspólnot charyzmatycznych diecezji radomskiej.

Przed poświęceniem biskup Marek Solarczyk wręczył ks. Płusie dekret erygujący kaplicę. W homilii przypomniał postać św. Dyzmy określanego jako Dobry Łotr.

- Kiedy przywołujemy jego i uświadamiamy sobie, że jest patronem, prosimy, żeby był orędownikiem wszystkich tajemnic wpisanych w to miejsce – w tę kaplicę, w to, co jest i wierzymy, że będzie darem Boga. Biorąc pod uwagę to, co Ewangelia ukazuje - po pierwsze myślę, że dzięki niemu uświadamiamy sobie taki moment, że był skazany na śmierć. Wśród wielu skazanych jeden był ułaskawiony – Barabasz. Jemu to się nie przytrafiło. Nie padła na nim łaska Piłata. To nie za nim wołali inni. Myślę, że jest w tym tajemnica ludzkiej samotności. W tym wszystkim, co jest życiem, pragnieniem życia i poszukiwaniem Boga. Prosimy o to, by był orędownikiem i wstawiał się za nami. Abyśmy takim ludziom, osobom znajdującym się w takich tajemnicach życia, potrafili pomóc. Abyśmy potrafili nie jak tłum, skazujący na śmierć czy ułaskawiający, ale jak wspólnota wołać – nawet przyzywając imię Dyzmy. Aby w tym imieniu zawarła się tajemnica imion tych wszystkich, których będziemy prosić o dar wspólnoty, wiary, a przede wszystkim jedność i komunię z Bogiem  – powiedział biskup Marek Solarczyk.

Cała homilia biskupa Marka Solarczyka:

Po mszy świętej i poświęceniu Drogi Krzyżowej członkowie wspólnoty podziękowali biskupowi za obecność.

- Ta kaplica jest centrum życia naszej wspólnoty. Jesteśmy też wspólnotą ewangelizacyjną. Chcemy też zapewnić księdza biskupa, że będziemy głosić Ewangelię – powiedzieli.

Na koniec ks. Sławomir Płusa podziękował członkom wspólnoty za zaangażowanie.