Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Radio Plus Radom
Patron dnia: święci męczennicy Andrzej Kim Tae-gŏn, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Głowaczów, Łękawica
Dziś jest: Poniedziałek, 20 września 2021

DIECEZJA RADOMSKA

Nowy proboszcz na Zamłyniu: Wiem, że mogę na Was liczyć!

niedziela, 04 lipca 2021 22:24 / Autor: Elżbieta Warchoł
Elżbieta Warchoł

Ks. prał. dr Jarosław Wojtkun został od 1 lipca proboszczem Bazyliki Mniejszej św. Kazimierza w Radomiu. W niedzielę, 4 lipca odbyła się liturgiczna uroczystość objęcia przez ks. prał. dr. Jarosława Wojtkuna urzędu proboszcza parafii Bazyliki Mniejszej pw. św. Kazimierza na os. Zamłynie w Radomiu. 

Po procesyjnym wejściu do świątyni z domu parafialnego, jeszcze przed rozpoczęciem Mszy św. dekret nominacyjny ks. bp. Marka Solarczyka odczytał ks. Zbigniew Sieroń, wicedziekan Dekanatu Radom- Zachód:

Następnie bp ordynariusz Marek Solarczyk wręczył nowemu proboszczowi parafii na os. Zamłynie klucze do kościoła:

Swojego proboszcza powitali parafianie:

oraz rodzina z dziećmi z Ruchu Domowego Kościoła:

Wśród witających były także pracujące w parafii siostry ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego:

Przybyli także przedstawiciele młodzieży:

Następnie na wskazanie ks. bp. Marka Solarczyka ks. prał. Jarosław Wojtkun złożył przed wszystkimi zebranymi w świątyni uroczyste wyznanie wiary i złożył podpisy pod dokumentami powołującymi go na urząd proboszcza parafii św. Kazimierza w Radomiu:

Po zakończeniu liturgicznych uroczystości objęcia parafii ks. prał. Jarosław Wojtkun przewodniczył Mszy św. Słowo Boże do zgromadzonych skierował bp radomski Marek Solarczyk. Do nowego proboszcza Bazyliki Mniejszej św. Kazimierza w Radomiu powiedział:

Na zakończenie Mszy św. nowy proboszcz parafii św. Kazimierza w Radomiu ks. prał. dr Jarosław Wojtkun skierował do wszystkich zgromadzonych podziękowania. Mówił między innymi:

Po zakończonej liturgii na prośbę nowego proboszcza parafii na os. Zamłynie ks. prał. dr Jarosława Wojtkuna - wszyscy jej uczestnicy spotkali się przy grobie ks. inf. Adama Sochy, znajdującym się przed kościołem, by pomodlić się za zmarłych proboszczów parafii na Zamłyniu, ks. inf. Adama Sochę i ks. prał. Grzegorza Senderskiego.

Czego parafianie życzą swojemu nowemu proboszczowi?:

Ks. prał. dr Jarosław Wojtkun urodził się 18 marca 1964 r. w Skarżysku Kamiennej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w 1979 r. rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Radomiu, które ukończył egzaminem dojrzałości w 1984 r. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 maja 1990 r. w atedrze radomskiej i został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach. Rok później rozpoczął studia specjalistyczne z teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelicum), gdzie 17 grudnia 1997 r. uzyskał tytuł doktora teologii. W czasie studiów nawiązał szereg kontaktów, które pozwoliły mu poznać życie Kościoła i duszpasterstwo we Włoszech, Anglii i Niemczech. Po studiach doktoranckich był duszpasterzem akademickim w Radomiu i wykładał teologię moralną w Wyższym Seminarium Duchownym. Od roku 2000 pełnił funkcję Wicerektora seminarium radomskiego a od roku 2006 Rektora, będąc jednocześnie Wicedyrektorem Instytutu Teologicznego w Radomiu przy Wydziale Teologii UKSW. Jest autorem szeregu publikacji. Tematyka jego poszukiwań naukowych idzie w stronę zagadnień etycznych na terenie eksperymentów naukowych w medycynie. Był członkiem komisji bioetycznej przy Instytucie Leków w Warszawie a obecnie jest członkiem komisji bioetycznej Wydziału Lekarskiego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UTH. Przez długi czas był zaangażowany w prace Komisji Nauki Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski jako jej sekretarz. W roku 2008 biskup Zygmunt Zimowski wyniósł go do godności Kapelana Jego Świątobliwości Benedykta XVI - został prałatem. Zawsze aktywnie angażował się w duszpasterstwo parafialne. Jego pasją jest turystyka rowerowa, a także muzyka klasyczna.