Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Na antenie:
PRZEBOJE Z NUTĄ NOSTALGII
Agnieszka Morawska
Patron dnia: św. Urszula, dziewica i męczennica              Dzisiaj Jerycho Rodzin w Parafii: Radom (Św. Piotra)
Dziś jest: Czwartek, 21 października 2021

DIECEZJA RADOMSKA

Plac przed katedrą będzie nosił imię bp. Materskiego. Jest projekt

poniedziałek, 23 sierpnia 2021 15:24 / Autor: Radosław Mizera
foto: FB/katedra Radom
Radosław Mizera

Plac przed radomską katedrą ma zostać nazwany imieniem biskupa Edwarda Materskiego, pierwszego ordynariusza diecezji radomskiej. Do biura Rady Miejskiej wpłynął w tej sprawie wniosek.

W projekcie uchwały czytamy, że nadanie nazwy dla placu "nie wywoła skutków finansowych dla budżetu gminy, jak również kosztów i uciążliwości dla mieszkańców". Wniosek parafii katedralnej pozytywnie oceniła Komisja Kultury i Promocji Rady Miejskiej w Radomiu. Sprawa będzie omawiana na najbliższej Sesji Rady Miejskiej.

Proboszcz parafii Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu ks. Krzysztof Ćwiek, jako jej prawny reprezentant złożył oświadczenie, że w przypadku nadania nazwy patrona dla placu położonego przed kościołem, charakter terenu, na którym znajduje się przedmiotowy obiekt będzie pełnił dotychczasową funkcję, tj. ogólnodostępną.

Propozycję nazwy wnioskodawca uzasadnił faktem, że pragnie upamiętnić i uhonorować ks. bp. Edwarda Materskiego w uznaniu jego ogromnych zasług na rzecz miasta i diecezji radomskiej, jako jej pierwszego biskupa diecezjalnego.

Bp Edward Materski urodził się 6 stycznia 1923 r. w Wilnie w polskiej rodzinie inteligenckiej jako syn Ignacego i Marii z Filutowskich. Po śmierci ojca w 1932 r. wraz z matką i dwiema siostrami przeniósł się do Warszawy, jako kleryk uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W czasie pobytu w Warszawie pełnił rolę niemianowanego sekretarza biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka. W 1957 r. zainicjował wakacyjne kursy dla katechetów oraz współdziałał w powstawaniu licznych pomocy dydaktycznych dla katechetów i dla uczniów. Od 1966 do 1988 roku wykładał katechetykę formalną i prowadził ćwiczenia katechetyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Święcenia kapłańskie przyjął 20 kwietnia 1947 r. 29 października 1968 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej i biskupem tytularnym Aquasirena. Sakrę biskupią przyjął 22 grudnia 1968 r. z rąk Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Od 28 marca 1981 r. był biskupem sandomierskim, 11 kwietnia tegoż roku odbył ingres do katedry sandomierskiej, a następnego dnia spotkał się z wiernymi Radomia w dzisiejszej katedrze. Na prośbę nowego ordynariusza nazwa diecezji została zmieniona na „diecezja sandomiersko-radomska”, a św. Kazimierz Królewicz został ogłoszony patronem Radomia. Od 3 października 1981 r. mianowany biskupem sandomiersko-radomskim.

25 marca 1992 r., w wyniku reorganizacji diecezji polskich, bł. Jan Paweł II przekazał mu pieczę nad Kościołem radomskim jako pierwszemu biskupowi diecezji radomskiej. Funkcję tę pełnił do 28 czerwca 1999 r. W latach 1966-1988 był wykładowcą katechetyki formalnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego, Komisji ds. Powołań Duchownych i członkiem Komisji Episkopatu Polski do spraw KUL. Jest honorowym obywatelem miast: Radomia (1996 r.), Skarżyska-Kam. (1997 r.) i Chmielnika (2001 r.). Dzięki staraniom biskupa Materskiego św. Kazimierz jest również od 1992 roku patronem diecezji radomskiej. Wcześniej, bo w 1984 roku odbyły się w Radomiu obrady Episkopatu Polski z okazji 500. rocznicy śmierci św. Kazimierza. Biskup Materski przyczynił się też do powstania Radomskiego Instytutu Teologicznego, dzisiaj Wydziału Teologicznego UKSW. Z kolei w 1997 roku bp Materski zakończył obrady pierwszego Synodu Diecezji Radomskiej.

Bp Materski został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Był również pierwszym honorowym laureatem nagrody „Mój Radom”, przyznawanej przez Wyższą Szkołę Biznesu im. Bpa Jana Chrapka w Radomiu. Wyróżnieniem nagradzane są osoby, które zasłużyły się dla Radomia i ziemi radomskiej przez działalność publiczną, przedsięwzięcia charytatywne, gospodarcze i inicjatywy społeczne.