Radom 90.7 FM | Końskie i Opoczno 94 FM | Skarżysko Kam. 94.5 FM | Kozienice 97.9 FM
Patron dnia: bł. Wincenty Lewoniuk i męczennicy z Pratulina
Dziś jest: Niedziela, 23 stycznia 2022

DIECEZJA RADOMSKA

ISKK: Nasza religijność w pandemii

wtorek, 07 grudnia 2021 12:17 / Autor: Radosław Mizera
Radosław Mizera

W diecezji radomskiej nastąpił spadek zawieranych małżeństw – wynika z danych za 2020 rok zawartych w roczniku statystycznym ISKK. Prezentowane dane wskazują, że epidemia Covid-19 ograniczyła działalność duszpasterską i skalę sprawowania sakramentów. Wynika z nich również, że w diecezji radomskiej występuje jeden z najwyższych wskaźników dotyczących ilości poradni życia religijnego i liczby doradców życia rodzinnego.

Sytuacja epidemiologiczna w 2020 roku znacząco wpłynęła na życie sakramentalne katolików w Kościele radomskim. O ile liczba udzielonych chrztów w 2019 roku wyniosła 11 482 to rok później było ich 7 995. Spadła też liczba udzielonych sakramentów bierzmowania z 14 623 w 2019 roku do 7 861 w 2020, zaś liczba udzielonych sakramentów małżeństwa wynosiła kolejno: 3 713 (2019) i 2 678 (2020).

Co ciekawe, wzrosła liczba udzielonych sakramentów I Komunii św. z 6 723 w 2019 roku do 8 373 w 2020 roku. Natomiast liczba poradni życia rodzinnego wynosiła w ubiegłym roku 104 a doradców życia rodzinnego 108 i był to jeden z wyższych wskaźników w Polsce.

Z pozostałych danych statystycznych wynika, że liczba parafii w diecezji radomskiej w 2020 roku wynosiła 301, w tym 11 zakonnych a liczba księży – 723 i alumnów – 44.

Z danych Komisji Wychowania Religijnego KEP wynika, że 94,6% uczniów uczęszczało na lekcje religii we wszystkich typach placówek edukacyjnych w roku szkolnym 2020/21, przy czym średnia krajowa w tym okresie wynosiła 85,7% .